Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Tham khảo catalogue sản phẩm

Thương hiệu: KEYSIGHT

Thiết bị đo LCR KEYSIGHT E4982A + Option (bao gồm: E4982A-710, E4982A-720, E4982A-300, 16197A (16197A-001), 16197-00604, 16197-25006, 16197-29001, 16196D)

Thương hiệu

KEYSIGHT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thiết bị đo LCR KEYSIGHT E4982A + Option (bao gồm: E4982A-710, E4982A-720, E4982A-300, 16197A (16197A-001), 16197-00604, 16197-25006, 16197-29001, 16196D)”

Thông số kỹ thuật
  • Tham khảo catalogue sản phẩm

Thương hiệu: KEYSIGHT

Thiết bị đo LCR KEYSIGHT E4982A + Option (bao gồm: E4982A-710, E4982A-720, E4982A-300, 16197A (16197A-001), 16197-00604, 16197-25006, 16197-29001, 16196D)

Thương hiệu

KEYSIGHT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thiết bị đo LCR KEYSIGHT E4982A + Option (bao gồm: E4982A-710, E4982A-720, E4982A-300, 16197A (16197A-001), 16197-00604, 16197-25006, 16197-29001, 16196D)”