Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Dải tần số:
 • 20 Hz ~ 2 MHz
 • Thông số đo:
 • Cp-D, Cp-Q, Cp-G, Cp-Rp
 • Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs
 • Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Lp-Rdc
 • Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdc
 • R-X
 • Z-θd, Z-θr
 • G-B
 • Y- θd, Y-θr
 • Vdc-Idc
 • Mức tín hiệu đo
 • Dải đo: 0 Vrms – 2.0 Vrms
 • Độ phân giải: 100 µVrms (0 Vrms ≤ – ≤ 0.2 Vrms)
 • 200 µVrms (0.2 Vrms < – ≤ 0.5 Vrms)
 • 500 µVrms (0.5 Vrms < – ≤ 1 Vrms)
 • 1 mVrms (1 Vrms < – ≤ 2 Vrms)

Thương hiệu: KEYSIGHT

Thiết bị đo LCR KEYSIGHT E4980A (E4980A-001, 20 Hz~2 MHz, bao gồm option E4980A-001)

Thương hiệu

KEYSIGHT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thiết bị đo LCR KEYSIGHT E4980A (E4980A-001, 20 Hz~2 MHz, bao gồm option E4980A-001)”

Thông số kỹ thuật
 • Dải tần số:
 • 20 Hz ~ 2 MHz
 • Thông số đo:
 • Cp-D, Cp-Q, Cp-G, Cp-Rp
 • Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs
 • Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Lp-Rdc
 • Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdc
 • R-X
 • Z-θd, Z-θr
 • G-B
 • Y- θd, Y-θr
 • Vdc-Idc
 • Mức tín hiệu đo
 • Dải đo: 0 Vrms – 2.0 Vrms
 • Độ phân giải: 100 µVrms (0 Vrms ≤ – ≤ 0.2 Vrms)
 • 200 µVrms (0.2 Vrms < – ≤ 0.5 Vrms)
 • 500 µVrms (0.5 Vrms < – ≤ 1 Vrms)
 • 1 mVrms (1 Vrms < – ≤ 2 Vrms)

Thương hiệu: KEYSIGHT

Thiết bị đo LCR KEYSIGHT E4980A (E4980A-001, 20 Hz~2 MHz, bao gồm option E4980A-001)

Thương hiệu

KEYSIGHT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thiết bị đo LCR KEYSIGHT E4980A (E4980A-001, 20 Hz~2 MHz, bao gồm option E4980A-001)”