Thanh cái đồng GW INSTEK PEL-005 (cho PEL-3000)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Phụ kiện cho PEL-3000

Thương hiệu: GW INSTEK

Thanh cái đồng GW INSTEK PEL-005 (cho PEL-3000)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Thanh cái đồng GW INSTEK PEL-005 (cho PEL-3000)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thanh cái đồng GW INSTEK PEL-005 (cho PEL-3000)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Phụ kiện cho PEL-3000

Thương hiệu: GW INSTEK

Thanh cái đồng GW INSTEK PEL-005 (cho PEL-3000)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Thanh cái đồng GW INSTEK PEL-005 (cho PEL-3000)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thanh cái đồng GW INSTEK PEL-005 (cho PEL-3000)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào