Tải giả điện tử GW INSTEK PEL-5012C-150-1200 (12kW, 1200A, 150V)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Công suất: 12kW
 • Dòng điện: 0 ~ 120A/1200A
 • Điện áp: 0 ~ 150V
 • Điện áp vận hành tối thiểu: 0.7V tại 1200A
 • Chế độ CC
 • Dải: 120A/1200A
 • Độ phân giải: 1.6mA /16mA
 • Chế độ CR
 • Dải : 7500Ω ~ 0.125Ω / 0.125Ω ~ 0.0006Ω
 • Độ phân giải: 133.333uS/ 2.084uΩ
 • Chế độ CV
 • Dải: 150V
 • Độ phân giải: 2.5mV
 • Chế độ CP
 • Dải: 1200W/ 12000W
 • Độ phân giải: 19.2mW/ 192mW
 • Kích thước: 572mm x 444mm x 763mm
 • Khối lượng: 92KG
 • Phụ kiện mua thêm
 • PEL-022 GPIB Card
 • PEL-023 RS-232 Card
 • PEL-024 LAN Card
 • PEL-025 USB Card
 • PEL-026 vòng kẹp
 • PEL-027 bộ giá đỡ
 • PEL-028 tay cầm

Thương hiệu: GW INSTEK

Tải giả điện tử GW INSTEK PEL-5012C-150-1200 (12kW, 1200A, 150V)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tải giả điện tử GW INSTEK PEL-5012C-150-1200 (12kW, 1200A, 150V)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải giả điện tử GW INSTEK PEL-5012C-150-1200 (12kW, 1200A, 150V)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Công suất: 12kW
 • Dòng điện: 0 ~ 120A/1200A
 • Điện áp: 0 ~ 150V
 • Điện áp vận hành tối thiểu: 0.7V tại 1200A
 • Chế độ CC
 • Dải: 120A/1200A
 • Độ phân giải: 1.6mA /16mA
 • Chế độ CR
 • Dải : 7500Ω ~ 0.125Ω / 0.125Ω ~ 0.0006Ω
 • Độ phân giải: 133.333uS/ 2.084uΩ
 • Chế độ CV
 • Dải: 150V
 • Độ phân giải: 2.5mV
 • Chế độ CP
 • Dải: 1200W/ 12000W
 • Độ phân giải: 19.2mW/ 192mW
 • Kích thước: 572mm x 444mm x 763mm
 • Khối lượng: 92KG
 • Phụ kiện mua thêm
 • PEL-022 GPIB Card
 • PEL-023 RS-232 Card
 • PEL-024 LAN Card
 • PEL-025 USB Card
 • PEL-026 vòng kẹp
 • PEL-027 bộ giá đỡ
 • PEL-028 tay cầm

Thương hiệu: GW INSTEK

Tải giả điện tử GW INSTEK PEL-5012C-150-1200 (12kW, 1200A, 150V)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tải giả điện tử GW INSTEK PEL-5012C-150-1200 (12kW, 1200A, 150V)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải giả điện tử GW INSTEK PEL-5012C-150-1200 (12kW, 1200A, 150V)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào