Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5019-350-112.5 (18750W, 112.5 A, 350V)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Công suất: 18750W
 • Dòng điện :  112.5 Arms / 337.5Apeak
 • Điện áp: 50~350Vrms / 500Vdc
 • Dải tần số:DC,40~440Hz(CC,CP Mode) , DC~440Hz(LIN,CR,CVMode)
 • Chế độ CC
 • Dải:0~1125A
 • Độ phân giải: 1.875mA/16bits
 • Chế độ CC tuyến tính
 • Dải: 0~225A
 • Độ phân giải:  1.875mA/16bit
 • Chế độ CR
 • Dải:0.533 ohm~10.666K ohm
 • Độ phân giải: 0.031248mS/16bit
 • Chế độ CV
 • Dải: 50~350Vrms / 500Vdc
 • Độ phân giải: 0.01V
 • Chế độ CP
 • Dải: 18750W
 • Độ phân giải: 1W

Phụ kiện mua thêm

 • Optional Accessories
 • PEL-022 GPIB Card
 • PEL-023 RS-232 Card
 • PEL-024 LAN Card
 • PEL-025 USB Card

Thương hiệu: GW INSTEK

Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5019-350-112.5 (18750W, 112.5 A, 350V)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5019-350-112.5 (18750W, 112.5 A, 350V)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5019-350-112.5 (18750W, 112.5 A, 350V)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Công suất: 18750W
 • Dòng điện :  112.5 Arms / 337.5Apeak
 • Điện áp: 50~350Vrms / 500Vdc
 • Dải tần số:DC,40~440Hz(CC,CP Mode) , DC~440Hz(LIN,CR,CVMode)
 • Chế độ CC
 • Dải:0~1125A
 • Độ phân giải: 1.875mA/16bits
 • Chế độ CC tuyến tính
 • Dải: 0~225A
 • Độ phân giải:  1.875mA/16bit
 • Chế độ CR
 • Dải:0.533 ohm~10.666K ohm
 • Độ phân giải: 0.031248mS/16bit
 • Chế độ CV
 • Dải: 50~350Vrms / 500Vdc
 • Độ phân giải: 0.01V
 • Chế độ CP
 • Dải: 18750W
 • Độ phân giải: 1W

Phụ kiện mua thêm

 • Optional Accessories
 • PEL-022 GPIB Card
 • PEL-023 RS-232 Card
 • PEL-024 LAN Card
 • PEL-025 USB Card

Thương hiệu: GW INSTEK

Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5019-350-112.5 (18750W, 112.5 A, 350V)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5019-350-112.5 (18750W, 112.5 A, 350V)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5019-350-112.5 (18750W, 112.5 A, 350V)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào