Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5003-480-18.75 (2800W, 18.75A, 480V)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Công suất:  2800W
 • Dòng điện : 28 Arms / 84Apeak
 • Điện áp: 50~425Vrms / 600Vdc
 • Dải tần số:DC,40~440Hz(CC,CP Mode) , DC~440Hz(LIN,CR,CVMode)
 • Chế độ CC
 • Dải: 0~28A
 • Độ phân giải: 0.5mA/16bits
 • Chế độ CC tuyến tính
 • Dải: 0~28A
 • Độ phân giải:  0.5mA/16bits
 • Chế độ CR
 • Dải: 2.0 ohm~40K ohm
 • Độ phân giải: 0.0083333mS/16bits
 • Chế độ CV
 • Dải: 50~350Vrms / 600Vdc
 • Độ phân giải: 0.01V
 • Chế độ CP
 • Dải: 2800W
 • Độ phân giải: 0.1W

Phụ kiện mua thêm

 • Optional Accessories
 • PEL-022 GPIB Card
 • PEL-023 RS-232 Card
 • PEL-024 LAN Card
 • PEL-025 USB Card

Thương hiệu: GW INSTEK

Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5003-480-18.75 (2800W, 18.75A, 480V)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5003-480-18.75 (2800W, 18.75A, 480V)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5003-480-18.75 (2800W, 18.75A, 480V)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Công suất:  2800W
 • Dòng điện : 28 Arms / 84Apeak
 • Điện áp: 50~425Vrms / 600Vdc
 • Dải tần số:DC,40~440Hz(CC,CP Mode) , DC~440Hz(LIN,CR,CVMode)
 • Chế độ CC
 • Dải: 0~28A
 • Độ phân giải: 0.5mA/16bits
 • Chế độ CC tuyến tính
 • Dải: 0~28A
 • Độ phân giải:  0.5mA/16bits
 • Chế độ CR
 • Dải: 2.0 ohm~40K ohm
 • Độ phân giải: 0.0083333mS/16bits
 • Chế độ CV
 • Dải: 50~350Vrms / 600Vdc
 • Độ phân giải: 0.01V
 • Chế độ CP
 • Dải: 2800W
 • Độ phân giải: 0.1W

Phụ kiện mua thêm

 • Optional Accessories
 • PEL-022 GPIB Card
 • PEL-023 RS-232 Card
 • PEL-024 LAN Card
 • PEL-025 USB Card

Thương hiệu: GW INSTEK

Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5003-480-18.75 (2800W, 18.75A, 480V)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5003-480-18.75 (2800W, 18.75A, 480V)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải giả điện tử GW INSTEK AEL-5003-480-18.75 (2800W, 18.75A, 480V)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào