Tai gắn tủ rack GW INSTEK GRA-423 (cho APS-7050/APS-7100)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • 19″ 2U
  • Phụ kiện cho APS-7050/APS-7100

Thương hiệu: GW INSTEK

Tai gắn tủ rack GW INSTEK GRA-423 (cho APS-7050/APS-7100)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tai gắn tủ rack GW INSTEK GRA-423 (cho APS-7050/APS-7100)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tai gắn tủ rack GW INSTEK GRA-423 (cho APS-7050/APS-7100)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • 19″ 2U
  • Phụ kiện cho APS-7050/APS-7100

Thương hiệu: GW INSTEK

Tai gắn tủ rack GW INSTEK GRA-423 (cho APS-7050/APS-7100)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tai gắn tủ rack GW INSTEK GRA-423 (cho APS-7050/APS-7100)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tai gắn tủ rack GW INSTEK GRA-423 (cho APS-7050/APS-7100)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào