Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3533H (5250W)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Điện áp: 0V~800V
 • Dòng điện: 0~262.5A
 • Công suất: 5250W
 • Điện trở đầu vào: 3.24MΩ
 • Chế độ CC
 • Dải hoạt động
 •         H 0~262.5A
 •         M 0~26.25A
 •         L 0~2.625A
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(1.2 % of set + 1.1 % of f.s*1) + Vin*2/3.24 MΩ *
 •         L ±(1.2 % of set + 1.1 % of f.s) + Vin*2/3.24 MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 10mA
 •         M 1mA
 •         L 0.1mA
 • Chế độ CR
 • Dải hoạt động
 •         H 52.5S~0.9mS(19.0476mΩ~1.11111kΩ)
 •         M 5.25S~0.9mS(190.476mΩ~11.1111kΩ)
 •         L 525mS~0.9mS(1.90476Ω~111.111kΩ)
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(0.5 % of set*6 + 0.5 % of f.s.*1) + Vin*2/3.24MΩ
 •         L ±(0.5 % of set*6 + 0.5 % of f.s.) + Vin*2/3.24MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 900uS
 •         M 90uS
 •         L 9uS
 • Chế độ CV
 • Dải hoạt động
 •         H 5V~800V
 •         L 5V~80V
 • Độ chính xác
 •         H, L ±(0.2 % of set + 0.2 % of f.s)
 • Độ phân giải
 •         H 20mV
 •         L 2mV
 • Chế độ CP
 • Dải hoạt động
 •         H 525W~5250W
 •         M 52.5W~525W
 •         L 5.25W~52.5W
 • Dải cài đặt
 •         H 0W~5250W
 •         M 0W~525W
 •         L 0W~52.5W
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s*3) + Vin*Vin*3/3.24MΩ
 •         L ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s) + Vin*Vin*3/3.24MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 500mW
 •         M 50mW
 •         L 5mW

Thương hiệu: GW INSTEK

Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3533H (5250W)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3533H (5250W)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3533H (5250W)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Điện áp: 0V~800V
 • Dòng điện: 0~262.5A
 • Công suất: 5250W
 • Điện trở đầu vào: 3.24MΩ
 • Chế độ CC
 • Dải hoạt động
 •         H 0~262.5A
 •         M 0~26.25A
 •         L 0~2.625A
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(1.2 % of set + 1.1 % of f.s*1) + Vin*2/3.24 MΩ *
 •         L ±(1.2 % of set + 1.1 % of f.s) + Vin*2/3.24 MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 10mA
 •         M 1mA
 •         L 0.1mA
 • Chế độ CR
 • Dải hoạt động
 •         H 52.5S~0.9mS(19.0476mΩ~1.11111kΩ)
 •         M 5.25S~0.9mS(190.476mΩ~11.1111kΩ)
 •         L 525mS~0.9mS(1.90476Ω~111.111kΩ)
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(0.5 % of set*6 + 0.5 % of f.s.*1) + Vin*2/3.24MΩ
 •         L ±(0.5 % of set*6 + 0.5 % of f.s.) + Vin*2/3.24MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 900uS
 •         M 90uS
 •         L 9uS
 • Chế độ CV
 • Dải hoạt động
 •         H 5V~800V
 •         L 5V~80V
 • Độ chính xác
 •         H, L ±(0.2 % of set + 0.2 % of f.s)
 • Độ phân giải
 •         H 20mV
 •         L 2mV
 • Chế độ CP
 • Dải hoạt động
 •         H 525W~5250W
 •         M 52.5W~525W
 •         L 5.25W~52.5W
 • Dải cài đặt
 •         H 0W~5250W
 •         M 0W~525W
 •         L 0W~52.5W
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s*3) + Vin*Vin*3/3.24MΩ
 •         L ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s) + Vin*Vin*3/3.24MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 500mW
 •         M 50mW
 •         L 5mW

Thương hiệu: GW INSTEK

Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3533H (5250W)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3533H (5250W)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3533H (5250W)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào