Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3323H (3150W)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Điện áp: 0V~800V
 • Dòng điện: 8.75A
 • Công suất: 175W
 • Điện trở đầu vào: 3.24MΩ
 • Chế độ CC
 • Dải hoạt động
 •         H 0A~8.75A
 •         M 0A~875mA
 •         L 0A~87.5mA
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(0.2%set+0.1%fs*1)+Vin*2/3.24MΩΩ
 •         L ±(0.2%set+0.1%fs)+Vin*2/3.24MΩ
 •         Parallel H, M, L ±(1.2%set+1.1%fs*3)
 • Độ phân giải
 •         H 300μA
 •         M 30μA
 •         L 3μA
 • Chế độ CR
 • Dải hoạt động
 •         H 1.75S~30μS(571mΩ~33.3kΩ)
 •         M 175mS~3μS(5.71Ω~333MΩ)
 •         L 17.5mS~0.3μS(57.1Ω~3.33MΩ)
 • Độ chính xác
 •         H, M ± ±(0.5%set+0.5%fs*1)+Vin*2/3.24MΩ
 •         L ± ±(0.5%set+0.5%fs)+Vin*2/3.24MΩ
 •         Parallel (TYP) ±(1.2%set+1.1%fs*3)
 • Độ phân giải
 •         H 30μS
 •         M 3μS
 •         L 0.3μS
 • Chế độ CV
 • Dải hoạt động
 •         H 5V~800V
 •         L 5V~80V
 • Độ chính xác
 •         H, L ±(0.2%set+0.2%fs)
 •         Parallel (TYP) ±(0.2%set+0.2%fs)
 • Độ phân giải
 •         H 20mV
 •         L 2mV
 • Chế độ CP
 • Dải hoạt động
 •         H 17.5W~175W
 •         M 1.75W~17.5W
 •         L 0.175W~1.75W
 • Dải cài đặt
 •         H 0W~175W
 •         M 0W~17.5W
 •         L 0W~1.75W
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(0.6%set+1.4%fs)+Vin/3.24MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 10mW
 •         M 1mW
 •         L 0.1mW
 • Chế độ song song
 • Công suất: 875W

Thương hiệu: GW INSTEK

Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3323H (3150W)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3323H (3150W)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3323H (3150W)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Điện áp: 0V~800V
 • Dòng điện: 8.75A
 • Công suất: 175W
 • Điện trở đầu vào: 3.24MΩ
 • Chế độ CC
 • Dải hoạt động
 •         H 0A~8.75A
 •         M 0A~875mA
 •         L 0A~87.5mA
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(0.2%set+0.1%fs*1)+Vin*2/3.24MΩΩ
 •         L ±(0.2%set+0.1%fs)+Vin*2/3.24MΩ
 •         Parallel H, M, L ±(1.2%set+1.1%fs*3)
 • Độ phân giải
 •         H 300μA
 •         M 30μA
 •         L 3μA
 • Chế độ CR
 • Dải hoạt động
 •         H 1.75S~30μS(571mΩ~33.3kΩ)
 •         M 175mS~3μS(5.71Ω~333MΩ)
 •         L 17.5mS~0.3μS(57.1Ω~3.33MΩ)
 • Độ chính xác
 •         H, M ± ±(0.5%set+0.5%fs*1)+Vin*2/3.24MΩ
 •         L ± ±(0.5%set+0.5%fs)+Vin*2/3.24MΩ
 •         Parallel (TYP) ±(1.2%set+1.1%fs*3)
 • Độ phân giải
 •         H 30μS
 •         M 3μS
 •         L 0.3μS
 • Chế độ CV
 • Dải hoạt động
 •         H 5V~800V
 •         L 5V~80V
 • Độ chính xác
 •         H, L ±(0.2%set+0.2%fs)
 •         Parallel (TYP) ±(0.2%set+0.2%fs)
 • Độ phân giải
 •         H 20mV
 •         L 2mV
 • Chế độ CP
 • Dải hoạt động
 •         H 17.5W~175W
 •         M 1.75W~17.5W
 •         L 0.175W~1.75W
 • Dải cài đặt
 •         H 0W~175W
 •         M 0W~17.5W
 •         L 0W~1.75W
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(0.6%set+1.4%fs)+Vin/3.24MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 10mW
 •         M 1mW
 •         L 0.1mW
 • Chế độ song song
 • Công suất: 875W

Thương hiệu: GW INSTEK

Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3323H (3150W)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3323H (3150W)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3323H (3150W)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào