Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3322H (3150W)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Điện áp: 0V~800V
 • Dòng điện: 0~157.5A
 • Công suất: 3150W
 • Điện trở đầu vào: 3.24MΩ
 • Chế độ CC
 • Dải hoạt động
 •         H 0~157.5A
 •         M 0~15.75A
 •         L 0~1.575A
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(1.2 % of set + 1.1 % of f.s*1) + Vin*2/3.24 MΩ *
 •         L ±(1.2 % of set + 1.1 % of f.s) + Vin*2/3.24 MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 6mA
 •         M 0.6mA
 •         L 0.06mA
 • Chế độ CR
 • Dải hoạt động
 •         H 31.5S~540uS(31.746mΩ~1.85185kΩ)
 •         M 3.15S~540uS(317.46mΩ~18.5185kΩ)
 •         L 315mS~540uS(3.1746Ω~185.185kΩ)
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(0.5 % of set*6 + 0.5 % of f.s.*1) + Vin*2/3.24MΩ
 •         L ±(0.5 % of set*6 + 0.5 % of f.s.) + Vin*2/3.24MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 540uS
 •         M 54uS
 •         L 5.4uS
 • Chế độ CV
 • Dải hoạt động
 •         H 5V~800V
 •         L 5V~80V
 • Độ chính xác
 •         H, L ±(0.2 % of set + 0.2 % of f.s)
 • Độ phân giải
 •         H 20mV
 •         L 2mV
 • Chế độ CP
 • Dải hoạt động
 •         H 315W~3150W
 •         M 31.5W~315W
 •         L 3.15W~31.5W
 • Dải cài đặt
 •         H 0W~3150W
 •         M 0W~315W
 •         L 0W~31.5W
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s*3) + Vin*Vin*3/3.24MΩ
 •         L ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s) + Vin*Vin*3/3.24MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 300mW
 •         M 30mW
 •         L 3mW

Thương hiệu: GW INSTEK

Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3322H (3150W)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3322H (3150W)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3322H (3150W)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Điện áp: 0V~800V
 • Dòng điện: 0~157.5A
 • Công suất: 3150W
 • Điện trở đầu vào: 3.24MΩ
 • Chế độ CC
 • Dải hoạt động
 •         H 0~157.5A
 •         M 0~15.75A
 •         L 0~1.575A
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(1.2 % of set + 1.1 % of f.s*1) + Vin*2/3.24 MΩ *
 •         L ±(1.2 % of set + 1.1 % of f.s) + Vin*2/3.24 MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 6mA
 •         M 0.6mA
 •         L 0.06mA
 • Chế độ CR
 • Dải hoạt động
 •         H 31.5S~540uS(31.746mΩ~1.85185kΩ)
 •         M 3.15S~540uS(317.46mΩ~18.5185kΩ)
 •         L 315mS~540uS(3.1746Ω~185.185kΩ)
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(0.5 % of set*6 + 0.5 % of f.s.*1) + Vin*2/3.24MΩ
 •         L ±(0.5 % of set*6 + 0.5 % of f.s.) + Vin*2/3.24MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 540uS
 •         M 54uS
 •         L 5.4uS
 • Chế độ CV
 • Dải hoạt động
 •         H 5V~800V
 •         L 5V~80V
 • Độ chính xác
 •         H, L ±(0.2 % of set + 0.2 % of f.s)
 • Độ phân giải
 •         H 20mV
 •         L 2mV
 • Chế độ CP
 • Dải hoạt động
 •         H 315W~3150W
 •         M 31.5W~315W
 •         L 3.15W~31.5W
 • Dải cài đặt
 •         H 0W~3150W
 •         M 0W~315W
 •         L 0W~31.5W
 • Độ chính xác
 •         H, M ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s*3) + Vin*Vin*3/3.24MΩ
 •         L ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s) + Vin*Vin*3/3.24MΩ
 • Độ phân giải
 •         H 300mW
 •         M 30mW
 •         L 3mW

Thương hiệu: GW INSTEK

Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3322H (3150W)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3322H (3150W)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải điện tử DC GW INSTEK PEL-3322H (3150W)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào