Tải điện tử DC dòng công suất cao (120V ; 60A; 250W) Itech IT8812C

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Đầu vào:
 • Điện áp: 0-120V
 • Công suất: 250 W
 • Dòng điện: 0-60A
 • Chế độ CV
 • Dải đo: 0-18V; 0-120V
 • Độ phân giải: 1mV; 10mV
 • Độ chính xác: +/-(0.025%+0.05%FS); +/-(0.025%+0.05%FS)
 • Chế độ CC
 • Dải đo: 0-6A; 0-60A
 • Độ phân giải: 0.1mA ;1mA
 • Độ chính xác: +/-(0.05%+0.05%FS); +/-(0.05%+0.1%FS)
 • Chế độ CR
 • Dải đo: 0.05Ω-10Ω; 10Ω-7.5kΩ
 • Độ phân giải: 16bit
 • Độ chính xác: 0.01%+0.08S, 0.01%+0.0008S
 • Chế độ CP
 • Dải đo: 250W
 • Độ phân giải: 10mW
 • Độ chính xác: 0.2%+0.2%FS
 • Dải đo
 • Điện áp :
 • Dải đo:0-18V; 0-120V
 • Độ phân giải: 0.1mV; 1mV
 • Độ chính xác: +/-(0.025%+0.025%FS)
 • Dòng điện :
 • Dải đo: 0-6A; 0-60A
 • Độ phân giải:0.1mA; 1mA
 • Độ chính xác: +/-(0.05%+0.1%FS)
 • Công suất :
 • Dải đo: 250W
 • Độ phân giải: 10mW
 • Độ chính xác: +/-(0.2%+0.2%FS)

Thương hiệu: ITECH

Tải điện tử DC dòng công suất cao Itech IT8812C (0-120V ; 0-60A; 250W)

Thương hiệu

ITECH

Đánh giá Tải điện tử DC dòng công suất cao (120V ; 60A; 250W) Itech IT8812C
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải điện tử DC dòng công suất cao (120V ; 60A; 250W) Itech IT8812C

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Đầu vào:
 • Điện áp: 0-120V
 • Công suất: 250 W
 • Dòng điện: 0-60A
 • Chế độ CV
 • Dải đo: 0-18V; 0-120V
 • Độ phân giải: 1mV; 10mV
 • Độ chính xác: +/-(0.025%+0.05%FS); +/-(0.025%+0.05%FS)
 • Chế độ CC
 • Dải đo: 0-6A; 0-60A
 • Độ phân giải: 0.1mA ;1mA
 • Độ chính xác: +/-(0.05%+0.05%FS); +/-(0.05%+0.1%FS)
 • Chế độ CR
 • Dải đo: 0.05Ω-10Ω; 10Ω-7.5kΩ
 • Độ phân giải: 16bit
 • Độ chính xác: 0.01%+0.08S, 0.01%+0.0008S
 • Chế độ CP
 • Dải đo: 250W
 • Độ phân giải: 10mW
 • Độ chính xác: 0.2%+0.2%FS
 • Dải đo
 • Điện áp :
 • Dải đo:0-18V; 0-120V
 • Độ phân giải: 0.1mV; 1mV
 • Độ chính xác: +/-(0.025%+0.025%FS)
 • Dòng điện :
 • Dải đo: 0-6A; 0-60A
 • Độ phân giải:0.1mA; 1mA
 • Độ chính xác: +/-(0.05%+0.1%FS)
 • Công suất :
 • Dải đo: 250W
 • Độ phân giải: 10mW
 • Độ chính xác: +/-(0.2%+0.2%FS)

Thương hiệu: ITECH

Tải điện tử DC dòng công suất cao Itech IT8812C (0-120V ; 0-60A; 250W)

Thương hiệu

ITECH

Đánh giá Tải điện tử DC dòng công suất cao (120V ; 60A; 250W) Itech IT8812C
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tải điện tử DC dòng công suất cao (120V ; 60A; 250W) Itech IT8812C

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào