RoIP Gateway Icom VE-PG3

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Chế độ chuyển đổi Kết nối điện thoại
  • Chế độ bắc cầu
  • Truyền thông vô tuyến đa điểm
  • Chức năng trộn âm thanh

Thương hiệu: ICOM

RoIP Gateway Icom VE-PG3

Thương hiệu

ICOM

Đánh giá RoIP Gateway Icom VE-PG3
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá RoIP Gateway Icom VE-PG3

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Chế độ chuyển đổi Kết nối điện thoại
  • Chế độ bắc cầu
  • Truyền thông vô tuyến đa điểm
  • Chức năng trộn âm thanh

Thương hiệu: ICOM

RoIP Gateway Icom VE-PG3

Thương hiệu

ICOM

Đánh giá RoIP Gateway Icom VE-PG3
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá RoIP Gateway Icom VE-PG3

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào