Process-control CPU Units Omron CS1D-CPU65P

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • Dòng điện tiêu thụ: 1.04A tại 5 V
  •  Tiêu chuẩn: UC1, N, CE

Thương hiệu: OMRON (Automation)

Process-control CPU Units Omron CS1D-CPU65P

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá Process-control CPU Units Omron CS1D-CPU65P
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Process-control CPU Units Omron CS1D-CPU65P

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Dòng điện tiêu thụ: 1.04A tại 5 V
  •  Tiêu chuẩn: UC1, N, CE

Thương hiệu: OMRON (Automation)

Process-control CPU Units Omron CS1D-CPU65P

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá Process-control CPU Units Omron CS1D-CPU65P
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Process-control CPU Units Omron CS1D-CPU65P

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào