Phễu chiết quả lê khoá TT 100ml không chia vạch 19/26 Duran 242942409

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Phễu chiết quả lê, khóa thủy tinh.
  • Cổ mài, nắp lục giác nhựa.
  • Quy cách: 1 cái/hộp

Thương hiệu: DURAN

Phễu chiết quả lê khoá TT 100ml không chia vạch 19/26 Duran 242942409

Thương hiệu

Đánh giá Phễu chiết quả lê khoá TT 100ml không chia vạch 19/26 Duran 242942409
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Phễu chiết quả lê khoá TT 100ml không chia vạch 19/26 Duran 242942409

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Phễu chiết quả lê, khóa thủy tinh.
  • Cổ mài, nắp lục giác nhựa.
  • Quy cách: 1 cái/hộp

Thương hiệu: DURAN

Phễu chiết quả lê khoá TT 100ml không chia vạch 19/26 Duran 242942409

Đánh giá Phễu chiết quả lê khoá TT 100ml không chia vạch 19/26 Duran 242942409
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Phễu chiết quả lê khoá TT 100ml không chia vạch 19/26 Duran 242942409

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào