Ống hút thẳng vạch nâu, 0.5ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran 233470607

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Chất liệu: thủy tinh soda-lime.
 • Vạch chia từ trên đỉnh.
 • Tùy thuộc vào thang chia, các thể tích khác nhau có thể được giữ lại và phân phối như nhau hay tăng dần.
 • Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C.
 • Dung tích: 0.5ml
 • Chiều dài (l): 360mm
 • Độ chia nhỏ nhất: 0.01ml

Thương hiệu: DURAN

Ống hút thẳng vạch nâu, 0.5ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran 233470607

Thương hiệu

Đánh giá Ống hút thẳng vạch nâu, 0.5ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran 233470607
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ống hút thẳng vạch nâu, 0.5ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran 233470607

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Chất liệu: thủy tinh soda-lime.
 • Vạch chia từ trên đỉnh.
 • Tùy thuộc vào thang chia, các thể tích khác nhau có thể được giữ lại và phân phối như nhau hay tăng dần.
 • Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C.
 • Dung tích: 0.5ml
 • Chiều dài (l): 360mm
 • Độ chia nhỏ nhất: 0.01ml

Thương hiệu: DURAN

Ống hút thẳng vạch nâu, 0.5ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran 233470607

Đánh giá Ống hút thẳng vạch nâu, 0.5ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran 233470607
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ống hút thẳng vạch nâu, 0.5ml, AS, type 2, dung tích trên đỉnh Duran 233470607

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào