Nhiệt ẩm kế (-40~85 ° C; 0~100% RH, kèm Certificate ISO) PCE HT 70-ICA

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Nhiệt độ
  • Dải đo: -40 … 85 ° C / -40 … 185 ° F
  • Độ chính xác:
  • ± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F (0 … 70 ° C / 32 … 158 ° F)
  • ± 0,8 ° C / ± 1,4 ° F (-20 … 0 ° C / -4 … 32 ° F)
  • Tốc độ đo / lưu trữ: 1 giây … 15 ngày
  • Thông số đo: Độ ẩm tương đối
  • Dải đo: 0 … 100% RH
  • Độ chính xác:
  • ± 3% RH (10 … 90% RH)
  • ± 4% RH (phần còn lại của dải)
  • Tốc độ đo / lưu trữ: 1 giây … 15 ngày
  • Thông số đo: Drift
  • Độ chính xác:
  • Nhiệt độ: 0,03 ° C / 0,05 ° F / năm
  • Độ ẩm: 0,25% RH / năm
  • Thời gian phản hồi: 2 phút
  • Kích thước bộ nhớ: tối đa. 16.000 giá trị đo được
  • Nguồn cung cấp: pin CR2032
  • Thời lượng pin: khoảng 450 ngày (tại 25°C / 77 ° F / 15 phút tốc độ lưu trữ)
  • Điều kiện môi trường: -40 … +85 ° C / -40 … 185 ° F
  • Bảo vệ: IP30
  • Kích thước: 2,73 x 1,87 x 0,73 “
  • Trọng lượng: 1,5 oz

Bộ sản phẩm

  • 1 x Nhiệt ẩm kế PCE-HT 70-ICA
  • 1 x khung treo tường
  • 1 x pin CR2032
  • 1 x Hướng dẫn sử dụng
  • 1 x Chứng chỉ hiệu chuẩn ISO
  • N.B. Chứng chỉ hiệu chuẩn được cấp riêng cho khách hàng và không có quyền trả lại.

Thương hiệu: PCE

Nhiệt ẩm kế PCE HT 70-ICA (-40~85 ° C; 0~100% RH; chứng chỉ ISO)PCE HT 70-ICA

Thương hiệu

PCE

Đánh giá Nhiệt ẩm kế (-40~85 ° C; 0~100% RH, kèm Certificate ISO) PCE HT 70-ICA
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Nhiệt ẩm kế (-40~85 ° C; 0~100% RH, kèm Certificate ISO) PCE HT 70-ICA

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Nhiệt độ
  • Dải đo: -40 … 85 ° C / -40 … 185 ° F
  • Độ chính xác:
  • ± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F (0 … 70 ° C / 32 … 158 ° F)
  • ± 0,8 ° C / ± 1,4 ° F (-20 … 0 ° C / -4 … 32 ° F)
  • Tốc độ đo / lưu trữ: 1 giây … 15 ngày
  • Thông số đo: Độ ẩm tương đối
  • Dải đo: 0 … 100% RH
  • Độ chính xác:
  • ± 3% RH (10 … 90% RH)
  • ± 4% RH (phần còn lại của dải)
  • Tốc độ đo / lưu trữ: 1 giây … 15 ngày
  • Thông số đo: Drift
  • Độ chính xác:
  • Nhiệt độ: 0,03 ° C / 0,05 ° F / năm
  • Độ ẩm: 0,25% RH / năm
  • Thời gian phản hồi: 2 phút
  • Kích thước bộ nhớ: tối đa. 16.000 giá trị đo được
  • Nguồn cung cấp: pin CR2032
  • Thời lượng pin: khoảng 450 ngày (tại 25°C / 77 ° F / 15 phút tốc độ lưu trữ)
  • Điều kiện môi trường: -40 … +85 ° C / -40 … 185 ° F
  • Bảo vệ: IP30
  • Kích thước: 2,73 x 1,87 x 0,73 “
  • Trọng lượng: 1,5 oz

Bộ sản phẩm

  • 1 x Nhiệt ẩm kế PCE-HT 70-ICA
  • 1 x khung treo tường
  • 1 x pin CR2032
  • 1 x Hướng dẫn sử dụng
  • 1 x Chứng chỉ hiệu chuẩn ISO
  • N.B. Chứng chỉ hiệu chuẩn được cấp riêng cho khách hàng và không có quyền trả lại.

Thương hiệu: PCE

Nhiệt ẩm kế PCE HT 70-ICA (-40~85 ° C; 0~100% RH; chứng chỉ ISO)PCE HT 70-ICA

Thương hiệu

PCE

Đánh giá Nhiệt ẩm kế (-40~85 ° C; 0~100% RH, kèm Certificate ISO) PCE HT 70-ICA
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Nhiệt ẩm kế (-40~85 ° C; 0~100% RH, kèm Certificate ISO) PCE HT 70-ICA

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào