Ngàm Ép Cos Pin Rỗng Wire Ferrules Knipex 97 49 08

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Tiết diện cos 0.25 – 6 mm² (AWG 24-10)
  • Số khe bấm: 5
  • Cấu hình cos sau bấm: Hình thang

Thương hiệu: KNIPEX

Ngàm Ép Cos Pin Rỗng Wire Ferrules Knipex 97 49 08

Thương hiệu

Đánh giá Ngàm Ép Cos Pin Rỗng Wire Ferrules Knipex 97 49 08
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ngàm Ép Cos Pin Rỗng Wire Ferrules Knipex 97 49 08

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Tiết diện cos 0.25 – 6 mm² (AWG 24-10)
  • Số khe bấm: 5
  • Cấu hình cos sau bấm: Hình thang

Thương hiệu: KNIPEX

Ngàm Ép Cos Pin Rỗng Wire Ferrules Knipex 97 49 08

Đánh giá Ngàm Ép Cos Pin Rỗng Wire Ferrules Knipex 97 49 08
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ngàm Ép Cos Pin Rỗng Wire Ferrules Knipex 97 49 08

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào