Ngàm Ép Cos Nối Co Nhiệt (Heat Shrinkable) Tiết Diện 0,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 07

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • tham khảo danh mục sp

Thương hiệu: KNIPEX

Ngàm Ép Cos Nối Co Nhiệt (Heat Shrinkable) Tiết Diện 0,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 07

Thương hiệu

Đánh giá Ngàm Ép Cos Nối Co Nhiệt (Heat Shrinkable) Tiết Diện 0,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 07
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ngàm Ép Cos Nối Co Nhiệt (Heat Shrinkable) Tiết Diện 0,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 07

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • tham khảo danh mục sp

Thương hiệu: KNIPEX

Ngàm Ép Cos Nối Co Nhiệt (Heat Shrinkable) Tiết Diện 0,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 07

Đánh giá Ngàm Ép Cos Nối Co Nhiệt (Heat Shrinkable) Tiết Diện 0,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 07
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ngàm Ép Cos Nối Co Nhiệt (Heat Shrinkable) Tiết Diện 0,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 07

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào