Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,5 – 10 mm² Knipex 97 49 14

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Tiết diện bấm 0,5 – 10 mm²
  • Bấm cos nối chân thép (chân kim loại) theo chuẩn DIN 46234 và DIN 46235
  • Ngàm lớn, 3 khe bấm

Thương hiệu: KNIPEX

Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,5 – 10 mm² Knipex 97 49 14

Thương hiệu

Đánh giá Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,5 – 10 mm² Knipex 97 49 14
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,5 – 10 mm² Knipex 97 49 14

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Tiết diện bấm 0,5 – 10 mm²
  • Bấm cos nối chân thép (chân kim loại) theo chuẩn DIN 46234 và DIN 46235
  • Ngàm lớn, 3 khe bấm

Thương hiệu: KNIPEX

Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,5 – 10 mm² Knipex 97 49 14

Đánh giá Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,5 – 10 mm² Knipex 97 49 14
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,5 – 10 mm² Knipex 97 49 14

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào