Ngàm Định Vị Dành Cho Ngàm 97 49 04 (Tiết Diện 0.1 – 2.5 mm²) Knipex 97 49 94

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Dùng kèm với ngàm ép cos 97 49 04
  • Gắn trên kìm Knipex 97 52 34 hoặc dòng Knipex PEW 12 97 43 200 A
  • Cos tiết diện 0.1- 2.5 mm² (AWG  27 – 13) là loại rất nhỏ, khó thao tác

Thương hiệu: KNIPEX

Ngàm Định Vị Dành Cho Ngàm 97 49 04 (Tiết Diện 0.1 – 2.5 mm²) Knipex 97 49 94

Thương hiệu

Đánh giá Ngàm Định Vị Dành Cho Ngàm 97 49 04 (Tiết Diện 0.1 – 2.5 mm²) Knipex 97 49 94
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ngàm Định Vị Dành Cho Ngàm 97 49 04 (Tiết Diện 0.1 – 2.5 mm²) Knipex 97 49 94

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Dùng kèm với ngàm ép cos 97 49 04
  • Gắn trên kìm Knipex 97 52 34 hoặc dòng Knipex PEW 12 97 43 200 A
  • Cos tiết diện 0.1- 2.5 mm² (AWG  27 – 13) là loại rất nhỏ, khó thao tác

Thương hiệu: KNIPEX

Ngàm Định Vị Dành Cho Ngàm 97 49 04 (Tiết Diện 0.1 – 2.5 mm²) Knipex 97 49 94

Đánh giá Ngàm Định Vị Dành Cho Ngàm 97 49 04 (Tiết Diện 0.1 – 2.5 mm²) Knipex 97 49 94
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ngàm Định Vị Dành Cho Ngàm 97 49 04 (Tiết Diện 0.1 – 2.5 mm²) Knipex 97 49 94

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào