Nắp cho bình phản ứng DN 150, cổ chính 45/40, 3 cổ 29/32 Duran 243926009

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Nắp dùng cho các bình phản ứng gờ bằng
  • Thành dày phù hợp cho các ứng dụng áp suất và hút chân không
  • Có thể sử dụng đũa khuấy KPG của Duran
  • Ở nhiệt độ 250oC và áp suất tối đa, sựu chênh lệch nhiệt độ của thành bình không vượt quá 30oC

Thương hiệu: DURAN

Nắp cho bình phản ứng DN 150, cổ chính 45/40, 3 cổ 29/32 Duran 243926009

Thương hiệu

Đánh giá Nắp cho bình phản ứng DN 150, cổ chính 45/40, 3 cổ 29/32 Duran 243926009
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Nắp cho bình phản ứng DN 150, cổ chính 45/40, 3 cổ 29/32 Duran 243926009

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Nắp dùng cho các bình phản ứng gờ bằng
  • Thành dày phù hợp cho các ứng dụng áp suất và hút chân không
  • Có thể sử dụng đũa khuấy KPG của Duran
  • Ở nhiệt độ 250oC và áp suất tối đa, sựu chênh lệch nhiệt độ của thành bình không vượt quá 30oC

Thương hiệu: DURAN

Nắp cho bình phản ứng DN 150, cổ chính 45/40, 3 cổ 29/32 Duran 243926009

Đánh giá Nắp cho bình phản ứng DN 150, cổ chính 45/40, 3 cổ 29/32 Duran 243926009
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Nắp cho bình phản ứng DN 150, cổ chính 45/40, 3 cổ 29/32 Duran 243926009

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào