Nắp cho bình phản ứng 100ml Duran 243923406

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Thành dày phù hợp cho các ứng dụng áp suất và hút chân không.
  • Chú ý: Ở nhiệt độ (250°C) và áp suất tối đa, sự chênh lệch nhiệt độ của thành bình không vượt quá 30°C.
  • Quy cách: 1 cái/hộp

Thương hiệu: DURAN

Nắp cho bình phản ứng 100ml Duran 243923406

Thương hiệu

Đánh giá Nắp cho bình phản ứng 100ml Duran 243923406
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Nắp cho bình phản ứng 100ml Duran 243923406

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Thành dày phù hợp cho các ứng dụng áp suất và hút chân không.
  • Chú ý: Ở nhiệt độ (250°C) và áp suất tối đa, sự chênh lệch nhiệt độ của thành bình không vượt quá 30°C.
  • Quy cách: 1 cái/hộp

Thương hiệu: DURAN

Nắp cho bình phản ứng 100ml Duran 243923406

Đánh giá Nắp cho bình phản ứng 100ml Duran 243923406
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Nắp cho bình phản ứng 100ml Duran 243923406

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào