Nắp bình cầu nhám 4 cổ DN 100, NS 29/32 Duran 243924608

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Nắp dùng cho các bình phản ứng gờ bằng
  • Thành dày phù hợp cho các ứng dụng áp suất và hút chân không
  • Có thể sử dụng đũa khuấy KPG của Duran
  • Ở nhiệt độ 250oC và áp suất tối đa, sựu chênh lệch nhiệt độ của thành bình không vượt quá 30oC

Thương hiệu: DURAN

Nắp bình cầu nhám 4 cổ DN 100, NS 29/32 Duran 243924608

Thương hiệu

Đánh giá Nắp bình cầu nhám 4 cổ DN 100, NS 29/32 Duran 243924608
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Nắp bình cầu nhám 4 cổ DN 100, NS 29/32 Duran 243924608

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Nắp dùng cho các bình phản ứng gờ bằng
  • Thành dày phù hợp cho các ứng dụng áp suất và hút chân không
  • Có thể sử dụng đũa khuấy KPG của Duran
  • Ở nhiệt độ 250oC và áp suất tối đa, sựu chênh lệch nhiệt độ của thành bình không vượt quá 30oC

Thương hiệu: DURAN

Nắp bình cầu nhám 4 cổ DN 100, NS 29/32 Duran 243924608

Đánh giá Nắp bình cầu nhám 4 cổ DN 100, NS 29/32 Duran 243924608
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Nắp bình cầu nhám 4 cổ DN 100, NS 29/32 Duran 243924608

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào