Máy phân tích chất lượng điện một pha FLUKE 43B

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Trở kháng đầu vào: 1 MΩ, 20 pF
 • Định mức điện áp: 600V rms, CAT III
 • Màn hình V/A/Hz:
  •   Điện áp hiệu dụng thực (ac + dc): 5,000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1250 V/±(1% + 10 counts)
  •   Dòng điện hiệu dụng thực (ac + dc): 50,00 A, 500,0 A, 5,000 kA, 50,00 kA, 1250 kA/  ±(1% + 10 counts)
  •   Tần số: 10,0 đến 15,0 kHz/ ± ([% số ghi] + [counts]): 0,5% + 2
  •   Hệ số đỉnh CF: 1,0 – 10,0/ ±(5% + 1 count)
 • Hiển thị điện năng:
  •   Watt, VA, VAR: 250 W – 1,56 GW/ ±(4% + 4 counts)
  •   Hệ số công suất PF: 0 – 1,0/  ±0,04
  •   Hệ số công suất chuyển vị DPF, Cos .F:  0,25 – 0,9/±0,04; 0,90 – 1,0/±0,03
  •   Tần số cơ bản H2: 40,0 đến 70,0 Hz/ ± ([% số ghi] + [counts]): 0,5% + 2
 • Hiển thị sóng hài:
  •   Tần số cơ bản: 40 Hz đến 70 Hz/ ±0,25 Hz
  •   Pha: V, A (Giữa bậc cơ bản & các sóng hài)/ ±3º đến ±15º
  •   Hệ số K: 1,0 đến 30,0/ ±10%
  •   Tổng biến dạng sóng hài THD    : 0,00 – 99,99/ ±(3% + 8 counts)
 • Sụt áp điện áp và tăng điện áp:
  •   Thời gian ghi: 4 phút đến 16 ngày (có thể chọn)
  •   Vrms thực, Vrms tối đa, tối thiểu(AC + DC): 5,000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1250 V/ Số đo ±(2% +10 counts); Số đo tại con trỏ ± (2% + 12 counts)
  •   Arms thực, Arms tối đa, tối thiểu (AC + DC): 50,00A, 500,0A, 5,000 kA, 50,00 kA/  ±(2% +10 counts)

Bộ sản phẩm

Manual Fluke 43B

Thương hiệu: FLUKE

Máy phân tích chất lượng điện một pha FLUKE 43B

Thương hiệu

1 đánh giá cho Máy phân tích chất lượng điện một pha FLUKE 43B
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy phân tích chất lượng điện một pha FLUKE 43B
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Nicholas

  Good service.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Trở kháng đầu vào: 1 MΩ, 20 pF
 • Định mức điện áp: 600V rms, CAT III
 • Màn hình V/A/Hz:
  •   Điện áp hiệu dụng thực (ac + dc): 5,000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1250 V/±(1% + 10 counts)
  •   Dòng điện hiệu dụng thực (ac + dc): 50,00 A, 500,0 A, 5,000 kA, 50,00 kA, 1250 kA/  ±(1% + 10 counts)
  •   Tần số: 10,0 đến 15,0 kHz/ ± ([% số ghi] + [counts]): 0,5% + 2
  •   Hệ số đỉnh CF: 1,0 – 10,0/ ±(5% + 1 count)
 • Hiển thị điện năng:
  •   Watt, VA, VAR: 250 W – 1,56 GW/ ±(4% + 4 counts)
  •   Hệ số công suất PF: 0 – 1,0/  ±0,04
  •   Hệ số công suất chuyển vị DPF, Cos .F:  0,25 – 0,9/±0,04; 0,90 – 1,0/±0,03
  •   Tần số cơ bản H2: 40,0 đến 70,0 Hz/ ± ([% số ghi] + [counts]): 0,5% + 2
 • Hiển thị sóng hài:
  •   Tần số cơ bản: 40 Hz đến 70 Hz/ ±0,25 Hz
  •   Pha: V, A (Giữa bậc cơ bản & các sóng hài)/ ±3º đến ±15º
  •   Hệ số K: 1,0 đến 30,0/ ±10%
  •   Tổng biến dạng sóng hài THD    : 0,00 – 99,99/ ±(3% + 8 counts)
 • Sụt áp điện áp và tăng điện áp:
  •   Thời gian ghi: 4 phút đến 16 ngày (có thể chọn)
  •   Vrms thực, Vrms tối đa, tối thiểu(AC + DC): 5,000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1250 V/ Số đo ±(2% +10 counts); Số đo tại con trỏ ± (2% + 12 counts)
  •   Arms thực, Arms tối đa, tối thiểu (AC + DC): 50,00A, 500,0A, 5,000 kA, 50,00 kA/  ±(2% +10 counts)

Bộ sản phẩm

Manual Fluke 43B

Thương hiệu: FLUKE

Máy phân tích chất lượng điện một pha FLUKE 43B

1 đánh giá cho Máy phân tích chất lượng điện một pha FLUKE 43B
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy phân tích chất lượng điện một pha FLUKE 43B
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Nicholas

  Good service.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào