Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Nagman 14+ ( ±0.02% Rdg)

Yêu cầu tư vấn
 • Chức năng đầu vào:
  • Điện áp DC (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác/Ghi chú):
   • 50 mV: -5 tới 55 mV/ 1 mV/ 0.02 + 0.02/Điện trở đầu vào 100 MΩ
   • 500 mV: -50 tới 550 mV/ 10 mV/ 0.02 + 0.01/Điện trở đầu vào 100 MΩ
  • Điện trở (Ohm) (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác):
   • 500 Ω: 0 tới 550 Ω/ 0.01 Ω/ 0.05 + 0.02
   • 5 KΩ: 0 KΩ tới 5.5 KΩ/0.1 Ω/ 0.05 + 0.02
   • Cảm biến nhiệt (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác):
    • R: 0 tới 1767°C/ 1°C/ 0 tới 500°C: 1.8°C
    • S: 0 tới 1767°C/ 1°C/ 500 tới 1767°C: 1.5°C
    • K: -100 tới 1372°C/ 0.1°C/ -100 tới 0°C: 1.2°C; 0 tới 1372°C: 0.8°C
    • E: -50 tới 850°C/ 0.1°C/ -50 tới 0°C: 0.9°C; 0 tới 850°C: 1.5°C
    • J: -60 tới 1120°C/ 0.1°C/ -60 tới 0°C: 1°C; 0 tới 1120°C: 0.7°C
    • T: -100 tới 400°C/ 0.1°C/ -100 tới 0°C: 1°C; 0 tới 400°C: 0.7°C
    • N: -200 tới 1300°C/ 0.1°C/ -200 tới 0°C: 1.5°C; 0 tới 1300°C: 0.9°C
    • B: 600 tới 1820°C/ 1°C/ 600 tới 800°C: 2.2°C; 800 tới 1000°C: 1.8°C; 1000 tới 1820°C: 1.4°C
    • L: -60 tới 900°C/ 0.1°C/ -60 tới 0°C: 0.7°C; 0 tới 900°C: 0.5°C
    • U: -100 tới 600°C/ 0.1°C/ -100 tới 0°C: 0.7°C; 0 tới 600°C: 0.5°C
  • – RTD (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác):
   • Pt100 385: -200 tới 800°C/ 0.1°C/ -200 tới 0°C: 0.5°C
   •                                                        / 0 tới 400°C: 0.7°C
   •                                                        /400 tới 800°C: 0.8°C
   • Pt1000 385/ -200 tới 630°C/ 0.1°C/ -200 tới 100°C: 0.8°C
   •                                                          / 100 tới 300°C: 0.9°C
   •                                                         /300 tới 630°C: 1.0°C
   • Pt200 385/ -200 tới 630°C/ 0.1°C/ -200 tới 100°C: 0.8°C
   •                                                         / 100 tới 300°C: 0.9°C
   •                                                         /300 tới 630°C: 1.0°C
   • Pt500 385:  -200 tới 630°C/ 0.1°C
   • Cu10: -100 tới 260°C/ 0.1°C/ 1.8°C
   • Cu50: -50 tới 150°C/ 0.1°C/ 0.7°C
   • Liên tục (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác/Ghi chú):
   • 500 Ω:  <50 Ω round/ 0.01 Ω/ _/ Dòng điện kích từ ≈1 mA
 • Chức năng đầu ra:
  • Điện áp DC (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác/Ghi chú):
   • 100 mV: -10 tới 110 mV/ 1 mV/ 0.02 + 0.01/ Đầu ra tối đa: 0.5 mA; Đầu ra tối đa: 2 mA
   • 1000 mV: -100 tới 1100 mV/ 10 mV/ 0.02 + 0.01/ Đầu ra tối đa: 0.5 mA; Đầu ra tối đa: 2 mA
  • Điện trở (Ohm) (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác/Ghi chú):
   • 400 Ω: 0 tới 400 Ω/ 0.01 Ω/ 0.02 + 0.02
   • 4 KΩ: 0 KΩ tới 4 KΩ/0.1 Ω/ 0.05 + 0.025
  • Bộ đo nhiệt (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác/Ghi chú):
   • R: 0 tới 1767°C/ 1°C/ 0 tới 100°C: 1.5°C/ ITS-90
   •                      / 100 tới 1767°C: 1.2°C/
   • S: 0 tới 1767°C/ 1°C/ 0 tới 100°C: 1.5°C/ ITS-90
   •                      /100 tới 1767°C: 1.2°C/
   • K: -200 tới 1372°C/ 0.1°C/ -200 tới -100°C: 0.6°C/ ITS-90
   •                           /-100 tới 400°C : 0.5°C/
   •                           /400 tới 1200°C: 0.7°C/
   •                           /1200 tới 1372°C: 0.9°C/
   • E: -200 tới 1000°C/ 0.1°C/ -200 tới 100°C: 0.6°C/ ITS-90
   •                           / -100 tới 600°C: 0.5°C/
   •                           / 600 tới 1000°C: 0.4°C/
   • J: -200 tới 1200°C/ 0.1°C/ -200 tới -100°C: 0.6°C/ ITS-90
   •                           / -100 tới 800°C: 0.5°C/
   •                           / 800 tới 1200°C: 0.7°C/
   • T: -250 tới 400°C/ 0.1°C/ -250 tới 400°C: 0.6°C/ ITS-90
   • N: -200 tới 1300°C/ 0.1°C/ -200 tới -100°C: 1.0°C/ ITS-90
   •                           / -100 tới 900°C: 0.7°C/
   •                           / 900 tới 1300°C: 0.8°C/
   • B: 600 tới 1820°C/ 1°C/ 600 tới 800°C: 1.5°C; 800 tới 1820°C: 1.1°C/ ITS-90
   • L: -200 tới 900°C/ 0.1°C/ -200 tới 0°C: 0.7°C; 0 tới 900°C: 0.5°C/ ITS-90
   • U: -200 tới 600°C/ 0.1°C/ -200 tới 0°C: 0.7°C; 0 tới 600°C: 0.5°C/ ITS-90
  • RTD ( Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác):
   • Pt100 385: -200 tới 800°C/ 0.1°C/ -200 tới 0°C: 0.3°C
   •                                  / 0 tới 400°C: 0.5°C
   •                                  /400 tới 800°C: 0.8°C
   • Pt1000 385: -200 tới 630°C/ 0.1°C/ -200 tới 100°C: 0.8°C
   •                                  / 100 tới 300°C: 0.9°C
   •                                  /300 tới 630°C: 1.0°C
   • Pt200 385: -200 tới 630°C/ 0.1°C/ -200 tới 100°C: 0.4°C
   •                                  / 100 tới 300°C: 0.5°C
   •                                  /300 tới 630°C: 0.7°C
   • Pt500 385: -200 tới 630°C/ 0.1°C/ -200 tới 100°C: 0.2°C
   •                                  / 100 tới 300°C: 0.5°C
   •                                  /300 tới 630°C: 0.7°C
   • Cu10: -100 tới 260°C/ 0.1°C/ 1.8°C
   • Cu50: -50 tới 150°C/ 0.1°C/ 0.6°C

Bộ sản phẩm

 • Máy hiệu chuẩn đo nhiệt Nagman 14+
 • Pin Alkaline 1.5V ‘AAA’  (4 pin)
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Đầu đo
 • Giấy chứng nhận hiệu chuẩn truy nguyên

Phụ kiện mua thêm

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn từ phòng thí nghiệm được công nhận NABL (tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Document/Software

CATALOGUE NAGMAN 14+

Thương hiệu: NAGMAN

blank

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Nagman 14+ ( ±0.02% Rdg)

1 đánh giá cho Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Nagman 14+ ( ±0.02% Rdg)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Nagman 14+ ( ±0.02% Rdg)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. blank

  AidenĐã mua tại imall.vn

  The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Chức năng đầu vào:
  • Điện áp DC (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác/Ghi chú):
   • 50 mV: -5 tới 55 mV/ 1 mV/ 0.02 + 0.02/Điện trở đầu vào 100 MΩ
   • 500 mV: -50 tới 550 mV/ 10 mV/ 0.02 + 0.01/Điện trở đầu vào 100 MΩ
  • Điện trở (Ohm) (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác):
   • 500 Ω: 0 tới 550 Ω/ 0.01 Ω/ 0.05 + 0.02
   • 5 KΩ: 0 KΩ tới 5.5 KΩ/0.1 Ω/ 0.05 + 0.02
   • Cảm biến nhiệt (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác):
    • R: 0 tới 1767°C/ 1°C/ 0 tới 500°C: 1.8°C
    • S: 0 tới 1767°C/ 1°C/ 500 tới 1767°C: 1.5°C
    • K: -100 tới 1372°C/ 0.1°C/ -100 tới 0°C: 1.2°C; 0 tới 1372°C: 0.8°C
    • E: -50 tới 850°C/ 0.1°C/ -50 tới 0°C: 0.9°C; 0 tới 850°C: 1.5°C
    • J: -60 tới 1120°C/ 0.1°C/ -60 tới 0°C: 1°C; 0 tới 1120°C: 0.7°C
    • T: -100 tới 400°C/ 0.1°C/ -100 tới 0°C: 1°C; 0 tới 400°C: 0.7°C
    • N: -200 tới 1300°C/ 0.1°C/ -200 tới 0°C: 1.5°C; 0 tới 1300°C: 0.9°C
    • B: 600 tới 1820°C/ 1°C/ 600 tới 800°C: 2.2°C; 800 tới 1000°C: 1.8°C; 1000 tới 1820°C: 1.4°C
    • L: -60 tới 900°C/ 0.1°C/ -60 tới 0°C: 0.7°C; 0 tới 900°C: 0.5°C
    • U: -100 tới 600°C/ 0.1°C/ -100 tới 0°C: 0.7°C; 0 tới 600°C: 0.5°C
  • – RTD (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác):
   • Pt100 385: -200 tới 800°C/ 0.1°C/ -200 tới 0°C: 0.5°C
   •                                                        / 0 tới 400°C: 0.7°C
   •                                                        /400 tới 800°C: 0.8°C
   • Pt1000 385/ -200 tới 630°C/ 0.1°C/ -200 tới 100°C: 0.8°C
   •                                                          / 100 tới 300°C: 0.9°C
   •                                                         /300 tới 630°C: 1.0°C
   • Pt200 385/ -200 tới 630°C/ 0.1°C/ -200 tới 100°C: 0.8°C
   •                                                         / 100 tới 300°C: 0.9°C
   •                                                         /300 tới 630°C: 1.0°C
   • Pt500 385:  -200 tới 630°C/ 0.1°C
   • Cu10: -100 tới 260°C/ 0.1°C/ 1.8°C
   • Cu50: -50 tới 150°C/ 0.1°C/ 0.7°C
   • Liên tục (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác/Ghi chú):
   • 500 Ω:  <50 Ω round/ 0.01 Ω/ _/ Dòng điện kích từ ≈1 mA
 • Chức năng đầu ra:
  • Điện áp DC (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác/Ghi chú):
   • 100 mV: -10 tới 110 mV/ 1 mV/ 0.02 + 0.01/ Đầu ra tối đa: 0.5 mA; Đầu ra tối đa: 2 mA
   • 1000 mV: -100 tới 1100 mV/ 10 mV/ 0.02 + 0.01/ Đầu ra tối đa: 0.5 mA; Đầu ra tối đa: 2 mA
  • Điện trở (Ohm) (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác/Ghi chú):
   • 400 Ω: 0 tới 400 Ω/ 0.01 Ω/ 0.02 + 0.02
   • 4 KΩ: 0 KΩ tới 4 KΩ/0.1 Ω/ 0.05 + 0.025
  • Bộ đo nhiệt (Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác/Ghi chú):
   • R: 0 tới 1767°C/ 1°C/ 0 tới 100°C: 1.5°C/ ITS-90
   •                      / 100 tới 1767°C: 1.2°C/
   • S: 0 tới 1767°C/ 1°C/ 0 tới 100°C: 1.5°C/ ITS-90
   •                      /100 tới 1767°C: 1.2°C/
   • K: -200 tới 1372°C/ 0.1°C/ -200 tới -100°C: 0.6°C/ ITS-90
   •                           /-100 tới 400°C : 0.5°C/
   •                           /400 tới 1200°C: 0.7°C/
   •                           /1200 tới 1372°C: 0.9°C/
   • E: -200 tới 1000°C/ 0.1°C/ -200 tới 100°C: 0.6°C/ ITS-90
   •                           / -100 tới 600°C: 0.5°C/
   •                           / 600 tới 1000°C: 0.4°C/
   • J: -200 tới 1200°C/ 0.1°C/ -200 tới -100°C: 0.6°C/ ITS-90
   •                           / -100 tới 800°C: 0.5°C/
   •                           / 800 tới 1200°C: 0.7°C/
   • T: -250 tới 400°C/ 0.1°C/ -250 tới 400°C: 0.6°C/ ITS-90
   • N: -200 tới 1300°C/ 0.1°C/ -200 tới -100°C: 1.0°C/ ITS-90
   •                           / -100 tới 900°C: 0.7°C/
   •                           / 900 tới 1300°C: 0.8°C/
   • B: 600 tới 1820°C/ 1°C/ 600 tới 800°C: 1.5°C; 800 tới 1820°C: 1.1°C/ ITS-90
   • L: -200 tới 900°C/ 0.1°C/ -200 tới 0°C: 0.7°C; 0 tới 900°C: 0.5°C/ ITS-90
   • U: -200 tới 600°C/ 0.1°C/ -200 tới 0°C: 0.7°C; 0 tới 600°C: 0.5°C/ ITS-90
  • RTD ( Dải đo/ Độ phân giải/Độ chính xác):
   • Pt100 385: -200 tới 800°C/ 0.1°C/ -200 tới 0°C: 0.3°C
   •                                  / 0 tới 400°C: 0.5°C
   •                                  /400 tới 800°C: 0.8°C
   • Pt1000 385: -200 tới 630°C/ 0.1°C/ -200 tới 100°C: 0.8°C
   •                                  / 100 tới 300°C: 0.9°C
   •                                  /300 tới 630°C: 1.0°C
   • Pt200 385: -200 tới 630°C/ 0.1°C/ -200 tới 100°C: 0.4°C
   •                                  / 100 tới 300°C: 0.5°C
   •                                  /300 tới 630°C: 0.7°C
   • Pt500 385: -200 tới 630°C/ 0.1°C/ -200 tới 100°C: 0.2°C
   •                                  / 100 tới 300°C: 0.5°C
   •                                  /300 tới 630°C: 0.7°C
   • Cu10: -100 tới 260°C/ 0.1°C/ 1.8°C
   • Cu50: -50 tới 150°C/ 0.1°C/ 0.6°C

Bộ sản phẩm

 • Máy hiệu chuẩn đo nhiệt Nagman 14+
 • Pin Alkaline 1.5V ‘AAA’  (4 pin)
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Đầu đo
 • Giấy chứng nhận hiệu chuẩn truy nguyên

Phụ kiện mua thêm

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn từ phòng thí nghiệm được công nhận NABL (tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Document/Software

CATALOGUE NAGMAN 14+

Thương hiệu: NAGMAN

blank
Mô tả

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Nagman 14+ ( ±0.02% Rdg)

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Nagman 14+ ( ±0.02% Rdg)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Nagman 14+ ( ±0.02% Rdg)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. blank

  AidenĐã mua tại imall.vn

  The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

blank
blank
blank