Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 9041-SYS (1020V/30A-AC/DC, 1GΩ, 25ppm)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Chức năng: Dải đo – Độ phân giải – Độ chính xác
 • Điện áp DC: 0 to 1025V – 0.1uV – 25ppm
 • Dòng DC: 0 to 30A – 100pA – 50ppm
 • Điện áp AC: 0 to 1020V – 1uV – 0.035%
 • Dòng AC: 0 to 30A – 1nA – 0.06%
 • Điện trở (bị động): 0Ω to 1GΩ – ___ – 40ppm
 • Delivery
 • 9041-SYS
 • TRANSPORTABLE CALIBRATOR (25ppm) + UKAS Calibration Certificate
 • WITH PWRSINE, PRT, EA001(THERM) AND SIMULATED RESISTANCE/CAPACITANCE OPTIONS INC. UKAS

Thương hiệu: TRANSMILLE

Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 9041-SYS (1020V/30A-AC/DC, 1GΩ, 25ppm)

Thương hiệu

TRANSMILLE

Đánh giá Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 9041-SYS (1020V/30A-AC/DC, 1GΩ, 25ppm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 9041-SYS (1020V/30A-AC/DC, 1GΩ, 25ppm)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Chức năng: Dải đo – Độ phân giải – Độ chính xác
 • Điện áp DC: 0 to 1025V – 0.1uV – 25ppm
 • Dòng DC: 0 to 30A – 100pA – 50ppm
 • Điện áp AC: 0 to 1020V – 1uV – 0.035%
 • Dòng AC: 0 to 30A – 1nA – 0.06%
 • Điện trở (bị động): 0Ω to 1GΩ – ___ – 40ppm
 • Delivery
 • 9041-SYS
 • TRANSPORTABLE CALIBRATOR (25ppm) + UKAS Calibration Certificate
 • WITH PWRSINE, PRT, EA001(THERM) AND SIMULATED RESISTANCE/CAPACITANCE OPTIONS INC. UKAS

Thương hiệu: TRANSMILLE

Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 9041-SYS (1020V/30A-AC/DC, 1GΩ, 25ppm)

Thương hiệu

TRANSMILLE

Đánh giá Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 9041-SYS (1020V/30A-AC/DC, 1GΩ, 25ppm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 9041-SYS (1020V/30A-AC/DC, 1GΩ, 25ppm)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào