Máy hiệu chuẩn đa năng Nagman MFC 40 ( ±0.025% F.S)

Yêu cầu tư vấn
 • Dòng điện DC
  • Đo (Dải đo/Độ phân giải/ Độ chính xác/ Trở kháng I/P):
   • 0 tới 50mA/ 0.001/ 0.025% FS/ <140 Ω tại 1mA
  • Mô phỏng (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • 0 tới 50 mA/ 0.001/ 0.025%FS
 •  Điện áp DC
  • Đo (Dải đo/Độ phân giải/ Độ chính xác/ Trở kháng I/P):
   • 0 tới 200mA/ 0.001/ 0.025% FS/ Rin > 10 MΩ
   • 0 tới 2000 mV/ 0.01/ 0.025% FS/ Rin > 10 MΩ
   • 0 tới 20V/0.0001/ 0.025% FS/ Rin > 10 MΩ
  • Mô phỏng (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • 0 tới 200mA/ 0.001/ 0.025% FS
   • 0 tới 2000 mV/ 0.01/ 0.025% FS
   • 0 tới 20V/0.0001/ 0.025% FS
 • – Điện trở
  • Đo (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • 400 Ω/ 0.001Ω/ 0.025% FS
   • 4000 Ω/ 0.0001Ω/ 0.025% FS
  • Mô phỏng (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • 400 Ω/ 0.001Ω/ 0.025% FS
   • 4000 Ω/ 0.0001Ω/ 0.025% FS
 • – Cảm biến nhiệt độ – điện trở (IEC Std. 60751)
  • Đo (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • Pt100:  -100°C tới  800°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
   • Pt200: -100°C tới  600°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
   • Pt500: -100°C tới  530°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
   • Pt1000: -100°C tới  650°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
  • Mô phỏng (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • Pt100: 0°C tới  800°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
   • Pt200: 0°C tới  600°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
   • Pt500: 0°C tới  530°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
   • Pt1000: 0°C tới  650°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
 • – Đầu dò nhiệt (IEC Std. 60584)
  • Đo (Kiểu/ Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • K: -100°C tới 1260°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • J: -100°C tới 1200°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • R: 150°C tới 1760°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • B: 920°C tới 1820°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • N: 0°C tới 1300°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • S: 170°C tới 1760°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
  • Mô phỏng (Kiểu/ Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • K: 0°C tới 1260°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • J: 0°C tới 1200°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • R: 150°C tới 1760°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • B: 950°C tới 1820°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • N: 0°C tới 1300°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • S: 170°C tới 1300°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

Bộ sản phẩm

Máy hiệu chỉnh đa năng – MFC40

Pin sạc kèm Adapter nguồn

Hướng dẫn sử dụng

Đầu đo

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn truy nguyên

 

Phụ kiện mua thêm

Phụ kiện mua thêm:

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn từ phòng thí nghiệm được công nhận NABL (tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Document/Software

CATALOGUE NAGMAN MFC 40

Thương hiệu: NAGMAN

blank

Máy hiệu chuẩn đa năng Nagman MFC 40 ( ±0.025% F.S)

1 đánh giá cho Máy hiệu chuẩn đa năng Nagman MFC 40 ( ±0.025% F.S)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy hiệu chuẩn đa năng Nagman MFC 40 ( ±0.025% F.S)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. blank

  DavidĐã mua tại imall.vn

  Good quality.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dòng điện DC
  • Đo (Dải đo/Độ phân giải/ Độ chính xác/ Trở kháng I/P):
   • 0 tới 50mA/ 0.001/ 0.025% FS/ <140 Ω tại 1mA
  • Mô phỏng (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • 0 tới 50 mA/ 0.001/ 0.025%FS
 •  Điện áp DC
  • Đo (Dải đo/Độ phân giải/ Độ chính xác/ Trở kháng I/P):
   • 0 tới 200mA/ 0.001/ 0.025% FS/ Rin > 10 MΩ
   • 0 tới 2000 mV/ 0.01/ 0.025% FS/ Rin > 10 MΩ
   • 0 tới 20V/0.0001/ 0.025% FS/ Rin > 10 MΩ
  • Mô phỏng (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • 0 tới 200mA/ 0.001/ 0.025% FS
   • 0 tới 2000 mV/ 0.01/ 0.025% FS
   • 0 tới 20V/0.0001/ 0.025% FS
 • – Điện trở
  • Đo (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • 400 Ω/ 0.001Ω/ 0.025% FS
   • 4000 Ω/ 0.0001Ω/ 0.025% FS
  • Mô phỏng (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • 400 Ω/ 0.001Ω/ 0.025% FS
   • 4000 Ω/ 0.0001Ω/ 0.025% FS
 • – Cảm biến nhiệt độ – điện trở (IEC Std. 60751)
  • Đo (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • Pt100:  -100°C tới  800°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
   • Pt200: -100°C tới  600°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
   • Pt500: -100°C tới  530°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
   • Pt1000: -100°C tới  650°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
  • Mô phỏng (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • Pt100: 0°C tới  800°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
   • Pt200: 0°C tới  600°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
   • Pt500: 0°C tới  530°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
   • Pt1000: 0°C tới  650°C/ 0.01°C/ 0.05% FS
 • – Đầu dò nhiệt (IEC Std. 60584)
  • Đo (Kiểu/ Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • K: -100°C tới 1260°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • J: -100°C tới 1200°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • R: 150°C tới 1760°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • B: 920°C tới 1820°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • N: 0°C tới 1300°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • S: 170°C tới 1760°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
  • Mô phỏng (Kiểu/ Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):
   • K: 0°C tới 1260°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • J: 0°C tới 1200°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • R: 150°C tới 1760°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • B: 950°C tới 1820°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • N: 0°C tới 1300°C/ 0.01°C/ 0.1% FS
   • S: 170°C tới 1300°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

Bộ sản phẩm

Máy hiệu chỉnh đa năng – MFC40

Pin sạc kèm Adapter nguồn

Hướng dẫn sử dụng

Đầu đo

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn truy nguyên

 

Phụ kiện mua thêm

Phụ kiện mua thêm:

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn từ phòng thí nghiệm được công nhận NABL (tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Document/Software

CATALOGUE NAGMAN MFC 40

Thương hiệu: NAGMAN

blank
Mô tả

Máy hiệu chuẩn đa năng Nagman MFC 40 ( ±0.025% F.S)

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Máy hiệu chuẩn đa năng Nagman MFC 40 ( ±0.025% F.S)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy hiệu chuẩn đa năng Nagman MFC 40 ( ±0.025% F.S)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. blank

  DavidĐã mua tại imall.vn

  Good quality.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

blank
blank
blank