Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Bộ nguồn DC đầu ra
 • Điện áp: 0 đến 30 V
 • Dòng điện: 0 đến 20 A
 • Công suất: 200 W
 • Độ chính xác lập trình
 • Điện áp: 0.025% + 1.5 mV
 • Dòng điện: 0.035% + 1.5 mA
 • Độ chính xác giá trị đọc lại
 • Điện áp: 0.025% + 1.5 mV
 • Dòng điện
 • Low, 0.1A: 0.035% + 10 µA
 • Mid, 2A: 0.03% + 300 µA
 • High, 20A: 0.05% + 250 µA
 • Điều chỉnh tải và đường dây, điện áp: 0.01% + 2 mV
 • Điều chỉnh tải và dòng, dòng điện: 0.01% + 250 µA
 • Gợn sóng và độ ồn, Vpp (20 Hz đến 20 MHz): < 7 mVpp
 • Gợn sóng và độ ồn, Vrms (20 Hz đến 10 MHz): < 600 µVrms
 • Thời gian phục hồi tải tạm thời (Thời gian phục hồi trong dải ổn định sau khi tải thay đổi từ 50% thành 100%; và từ 100% thành 50% toàn tải)
 • Dải ổn định điện áp: 15 mV
 • Thời gian: <50 µs
 • Đầu vào tải điện tử
 • Điện áp: 0 đến 60 V
 • Dòng điện: 0 đến 40 A
 • Công suất: 250 W
 • Độ chính xác lập trình
 • Chế độ dòng điện không đổi
 • Low, 4 A: 0.05% + 820 µA
 • High, 40 A: 0.05% + 7.2 mA
 • Chế độ điện áp không đổi
 • Low, 15 V: 0.03% + 4.2 mV
 • High, 60 V: 0.03% + 15 mV
 • Chế độ kháng không đổi
 • Low, 0,08 Ω đến 30 Ω: 0.1% + 160 mS
 • Mid, 10 Ω đến 1.25 kΩ: 0.1% + 16 mS
 • High, 100 Ω đến 4 kΩ: 0.1% + 1.8 mS
 • Chế độ công suất không đổi
 • Low, 0.02 W đến 5 W: 0.08% + 18 mW
 • Mid, 0.15 W đến 25 W: 0.08% + 150 mW
 • High, 1.5 W đến 250 W: 0.08% + 1.5 W
 • Độ chính xác giá trị đọc lại
 • Dòng điện
 • Low, 4 A: 0.05% + 820 µA
 • High, 40 A: 0.05% + 7.2 mA
 • Điện áp
 • Low, 15 V: 0.03% + 4.2 mV
 • High, 60 V: 0.03% + 15 mV
 • Công suất
 • Low, 0.02 W đến 5 W: 0.08% + 18 mW
 • Mid, 0.15 W đến 25 W: 0.08% + 150 mW
 • High, 1.5 W đến 250 W: 0.08% + 1.2 W

Thương hiệu: KEYSIGHT

Máy đánh giá hiệu suất pin KEYSIGHT E36731A

Thương hiệu

KEYSIGHT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đánh giá hiệu suất pin KEYSIGHT E36731A”

Thông số kỹ thuật
 • Bộ nguồn DC đầu ra
 • Điện áp: 0 đến 30 V
 • Dòng điện: 0 đến 20 A
 • Công suất: 200 W
 • Độ chính xác lập trình
 • Điện áp: 0.025% + 1.5 mV
 • Dòng điện: 0.035% + 1.5 mA
 • Độ chính xác giá trị đọc lại
 • Điện áp: 0.025% + 1.5 mV
 • Dòng điện
 • Low, 0.1A: 0.035% + 10 µA
 • Mid, 2A: 0.03% + 300 µA
 • High, 20A: 0.05% + 250 µA
 • Điều chỉnh tải và đường dây, điện áp: 0.01% + 2 mV
 • Điều chỉnh tải và dòng, dòng điện: 0.01% + 250 µA
 • Gợn sóng và độ ồn, Vpp (20 Hz đến 20 MHz): < 7 mVpp
 • Gợn sóng và độ ồn, Vrms (20 Hz đến 10 MHz): < 600 µVrms
 • Thời gian phục hồi tải tạm thời (Thời gian phục hồi trong dải ổn định sau khi tải thay đổi từ 50% thành 100%; và từ 100% thành 50% toàn tải)
 • Dải ổn định điện áp: 15 mV
 • Thời gian: <50 µs
 • Đầu vào tải điện tử
 • Điện áp: 0 đến 60 V
 • Dòng điện: 0 đến 40 A
 • Công suất: 250 W
 • Độ chính xác lập trình
 • Chế độ dòng điện không đổi
 • Low, 4 A: 0.05% + 820 µA
 • High, 40 A: 0.05% + 7.2 mA
 • Chế độ điện áp không đổi
 • Low, 15 V: 0.03% + 4.2 mV
 • High, 60 V: 0.03% + 15 mV
 • Chế độ kháng không đổi
 • Low, 0,08 Ω đến 30 Ω: 0.1% + 160 mS
 • Mid, 10 Ω đến 1.25 kΩ: 0.1% + 16 mS
 • High, 100 Ω đến 4 kΩ: 0.1% + 1.8 mS
 • Chế độ công suất không đổi
 • Low, 0.02 W đến 5 W: 0.08% + 18 mW
 • Mid, 0.15 W đến 25 W: 0.08% + 150 mW
 • High, 1.5 W đến 250 W: 0.08% + 1.5 W
 • Độ chính xác giá trị đọc lại
 • Dòng điện
 • Low, 4 A: 0.05% + 820 µA
 • High, 40 A: 0.05% + 7.2 mA
 • Điện áp
 • Low, 15 V: 0.03% + 4.2 mV
 • High, 60 V: 0.03% + 15 mV
 • Công suất
 • Low, 0.02 W đến 5 W: 0.08% + 18 mW
 • Mid, 0.15 W đến 25 W: 0.08% + 150 mW
 • High, 1.5 W đến 250 W: 0.08% + 1.2 W

Thương hiệu: KEYSIGHT

Máy đánh giá hiệu suất pin KEYSIGHT E36731A

Thương hiệu

KEYSIGHT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đánh giá hiệu suất pin KEYSIGHT E36731A”