Kit Test Covid 19 Humasis Test nhanh Covid giá bao nhiêu mua ở đâu?

Kit Test Covid 19 Humasis Test nhanh Covid là gì?

  • Kit Test Covid 19 Humasis Test nhanh Covid hay còn gọi là xét nghiệm Humasis COVID-19 IgG / IgM là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh chóng phát hiện kháng thể IgG và IgM đối với COVID-19 trong máu người.

Kit Test Covid 19 Humasis Test nhanh Covid giá bao nhiêu mua ở đâu?

  Một dải màng nitrocellulose trong thiết bị chứa hai vạch kiểm tra (vạch G và M) và vạch kiểm soát (C). Dòng G được phủ trước IgG kháng người của chuột để phát hiện IgG kháng COVID-19, và dòng M được phủ trước IgM kháng người của chuột để phát hiện IgM kháng COVID-19. C (Dòng đối chứng) được phủ một lớp IgG chống chuột dê.
  Khi mẫu được thêm vào đệm mẫu, nó sẽ di chuyển qua đệm liên hợp, nơi hạt vàng keo kháng nguyên tái tổ hợp sẽ phản ứng với các kháng thể IgG và IgM đặc hiệu với COVID-19 trong mẫu, tạo thành đơn vị miễn dịch. Phức hợp di chuyển dọc theo màng bằng hoạt động của mao quản và tiếp xúc với kháng thể cố định được phủ trong vùng thử nghiệm.
  • Vạch màu trong vùng xét nghiệm cho biết kết quả dương tính với coronavirus. Sự vắng mặt của vạch màu trong vùng thử nghiệm cho thấy kế
  • t q
  uả âm tính. Phức chất tiếp tục di chuyển đến vùng kiểm soát và sẽ phản ứng với thuốc thử cố định bắt màu liên hợp bất kể thành phần mẫu thử. Vạch màu có thể nhìn thấy được trong vùng đối chứng xác nhận rằng xét nghiệm đang hoạt động chính xác và kết quả của nó là hợp lệ.

Mô tả sản phẩm Kit Test Covid 19 Humasis Test nhanh Covid

 • Xét nghiệm Humasis COVID-Ag là một xét nghiệm chẩn đoán một bước để phát hiện định tính các kháng nguyên SARS-CoV-2 trong các mẫu tăm bông mũi của những người bị nghi ngờ có COVID-19.
 • Xét nghiệm Humasis COVID-19 Ag là xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính một bước để phát hiện SARS-CoV-2 Nucleocapsid và RBD từ gạc mũi trong 15 phút.
 • Bộ dụng cụ bao gồm:
 • Kiểm tra thiết bị
 • Ống dùng một lần có đệm
 • Mũ lọc
 • Gạc lấy mẫu

Cách sử dụng Kit Test Covid 19 Humasis Test nhanh Covid?

Kit Test Covid 19 Humasis Test nhanh Covid giá bao nhiêu mua ở đâu?
Kit Test Covid 19 Humasis Test nhanh Covid giá bao nhiêu mua ở đâu?
Kit Test Covid 19 Humasis Test nhanh Covid giá bao nhiêu mua ở đâu?
Kit Test Covid 19 Humasis Test nhanh Covid giá bao nhiêu mua ở đâu?
Kit Test Covid 19 Humasis Test nhanh Covid giá bao nhiêu mua ở đâu?
Kit Test Covid 19 Humasis Test nhanh Covid giá bao nhiêu mua ở đâu?

Trả lời