Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® XXL Mở đến Ø115mm dài 560mm Knipex 87 01 560

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Ốc hình lục giác (nuts) đến 120mm
  • Ống dạng hình tròn (pipes) đến Ø115mm

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® XXL Mở đến Ø115mm dài 560mm Knipex 87 01 560

Thương hiệu

Đánh giá Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® XXL Mở đến Ø115mm dài 560mm Knipex 87 01 560
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® XXL Mở đến Ø115mm dài 560mm Knipex 87 01 560

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Ốc hình lục giác (nuts) đến 120mm
  • Ống dạng hình tròn (pipes) đến Ø115mm

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® XXL Mở đến Ø115mm dài 560mm Knipex 87 01 560

Đánh giá Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® XXL Mở đến Ø115mm dài 560mm Knipex 87 01 560
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® XXL Mở đến Ø115mm dài 560mm Knipex 87 01 560

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào