Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® Mở đến Ø42mm dài 180mm Tay êm Knipex 87 02 180

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Ốc lục giác (nuts) đến 36mm
  • Ống tròn (pipes) đến Ø42mm

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® Mở đến Ø42mm dài 180mm Tay êm Knipex 87 02 180

Thương hiệu

Đánh giá Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® Mở đến Ø42mm dài 180mm Tay êm Knipex 87 02 180
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® Mở đến Ø42mm dài 180mm Tay êm Knipex 87 02 180

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Ốc lục giác (nuts) đến 36mm
  • Ống tròn (pipes) đến Ø42mm

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® Mở đến Ø42mm dài 180mm Tay êm Knipex 87 02 180

Đánh giá Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® Mở đến Ø42mm dài 180mm Tay êm Knipex 87 02 180
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® Mở đến Ø42mm dài 180mm Tay êm Knipex 87 02 180

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào