Kìm Kẹp Thợ Hàn Chiều Dài 280mm Thân Mạ Nickel Knipex 42 44 280

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • tham khảo danh mục sp

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Kẹp Thợ Hàn Chiều Dài 280mm Thân Mạ Nickel Knipex 42 44 280

Thương hiệu

Đánh giá Kìm Kẹp Thợ Hàn Chiều Dài 280mm Thân Mạ Nickel Knipex 42 44 280
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Kẹp Thợ Hàn Chiều Dài 280mm Thân Mạ Nickel Knipex 42 44 280

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • tham khảo danh mục sp

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Kẹp Thợ Hàn Chiều Dài 280mm Thân Mạ Nickel Knipex 42 44 280

Đánh giá Kìm Kẹp Thợ Hàn Chiều Dài 280mm Thân Mạ Nickel Knipex 42 44 280
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Kẹp Thợ Hàn Chiều Dài 280mm Thân Mạ Nickel Knipex 42 44 280

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào