Kìm đo AC kỹ thuật số 200A- 2000 số đếm Wadfow WDM6501

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Hiển thị: số đếm đúng RMS 2000
 • Dòng điện xoay chiều: 2A/20A/200A
 • Điện áp xoay chiều: 2V/20V/200V/600V
  Điện áp một chiều: 200mV/2V/20V/200V/600V
 • Điện trở: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
 • Lưu dữ liệu, kiểm tra điốt, giữ số ngày
 • Chỉ báo pin yếu. Tự động tắt nguồn

Thương hiệu: WADFOW

Kìm đo AC kỹ thuật số 200A- 2000 số đếm Wadfow WDM6501

Thương hiệu

WADFOW

Đánh giá Kìm đo AC kỹ thuật số 200A- 2000 số đếm Wadfow WDM6501
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm đo AC kỹ thuật số 200A- 2000 số đếm Wadfow WDM6501

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Hiển thị: số đếm đúng RMS 2000
 • Dòng điện xoay chiều: 2A/20A/200A
 • Điện áp xoay chiều: 2V/20V/200V/600V
  Điện áp một chiều: 200mV/2V/20V/200V/600V
 • Điện trở: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
 • Lưu dữ liệu, kiểm tra điốt, giữ số ngày
 • Chỉ báo pin yếu. Tự động tắt nguồn

Thương hiệu: WADFOW

Kìm đo AC kỹ thuật số 200A- 2000 số đếm Wadfow WDM6501

Thương hiệu

WADFOW

Đánh giá Kìm đo AC kỹ thuật số 200A- 2000 số đếm Wadfow WDM6501
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm đo AC kỹ thuật số 200A- 2000 số đếm Wadfow WDM6501

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào