Kìm Cắt Ratchet Bánh Cóc Cáp SWA Thép Gia Cường 380 mm² Knipex 95 36 315 A

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • tham khảo danh mục sp

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Cắt Ratchet Bánh Cóc Cáp SWA Thép Gia Cường 380 mm² Knipex 95 36 315 A

Thương hiệu

Đánh giá Kìm Cắt Ratchet Bánh Cóc Cáp SWA Thép Gia Cường 380 mm² Knipex 95 36 315 A
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Cắt Ratchet Bánh Cóc Cáp SWA Thép Gia Cường 380 mm² Knipex 95 36 315 A

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • tham khảo danh mục sp

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Cắt Ratchet Bánh Cóc Cáp SWA Thép Gia Cường 380 mm² Knipex 95 36 315 A

Đánh giá Kìm Cắt Ratchet Bánh Cóc Cáp SWA Thép Gia Cường 380 mm² Knipex 95 36 315 A
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Cắt Ratchet Bánh Cóc Cáp SWA Thép Gia Cường 380 mm² Knipex 95 36 315 A

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào