Kìm Cắt Linh Kiện Super Knips® Lưỡi 64 HRC, cắt dây Ø 0.2-1.6 mm Cỡ Cữ Giữ Knipex 78 71 125

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Cắt các loại linh kiện từ 0,2 – 1,6 Ø mm
  • Lưỡi cắt tôi cứng 64 HRC
  • Có cữ giữ lại vật bị cắt, bảo đảm an toàn cho linh kiện
  • Kìm cắt linh kiện chính xác
  • Lưỡi rất sắc, không gây ba-via tại vết cắt

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Cắt Linh Kiện Super Knips® Lưỡi 64 HRC, cắt dây Ø 0.2-1.6 mm Cỡ Cữ Giữ Knipex 78 71 125

Thương hiệu

Đánh giá Kìm Cắt Linh Kiện Super Knips® Lưỡi 64 HRC, cắt dây Ø 0.2-1.6 mm Cỡ Cữ Giữ Knipex 78 71 125
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Cắt Linh Kiện Super Knips® Lưỡi 64 HRC, cắt dây Ø 0.2-1.6 mm Cỡ Cữ Giữ Knipex 78 71 125

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Cắt các loại linh kiện từ 0,2 – 1,6 Ø mm
  • Lưỡi cắt tôi cứng 64 HRC
  • Có cữ giữ lại vật bị cắt, bảo đảm an toàn cho linh kiện
  • Kìm cắt linh kiện chính xác
  • Lưỡi rất sắc, không gây ba-via tại vết cắt

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Cắt Linh Kiện Super Knips® Lưỡi 64 HRC, cắt dây Ø 0.2-1.6 mm Cỡ Cữ Giữ Knipex 78 71 125

Đánh giá Kìm Cắt Linh Kiện Super Knips® Lưỡi 64 HRC, cắt dây Ø 0.2-1.6 mm Cỡ Cữ Giữ Knipex 78 71 125
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Cắt Linh Kiện Super Knips® Lưỡi 64 HRC, cắt dây Ø 0.2-1.6 mm Cỡ Cữ Giữ Knipex 78 71 125

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào