Kìm Cắt Cáp Thép Bện Wire Rope và Bấm Cos Bowden Knipex 95 62 190

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • tham khảo danh mục sp

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Cắt Cáp Thép Bện Wire Rope và Bấm Cos Bowden Knipex 95 62 190

Thương hiệu

Đánh giá Kìm Cắt Cáp Thép Bện Wire Rope và Bấm Cos Bowden Knipex 95 62 190
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Cắt Cáp Thép Bện Wire Rope và Bấm Cos Bowden Knipex 95 62 190

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • tham khảo danh mục sp

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Cắt Cáp Thép Bện Wire Rope và Bấm Cos Bowden Knipex 95 62 190

Đánh giá Kìm Cắt Cáp Thép Bện Wire Rope và Bấm Cos Bowden Knipex 95 62 190
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Cắt Cáp Thép Bện Wire Rope và Bấm Cos Bowden Knipex 95 62 190

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào