Kìm Bấm Cos Four-Mandrel Tiết diện 0.08 – 2.5 mm² Knipex 97 52 63 DG

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • tham khảo danh mục sp

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Bấm Cos Four-Mandrel Tiết diện 0.08 – 2.5 mm² Knipex 97 52 63 DG

Thương hiệu

Đánh giá Kìm Bấm Cos Four-Mandrel Tiết diện 0.08 – 2.5 mm² Knipex 97 52 63 DG
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Bấm Cos Four-Mandrel Tiết diện 0.08 – 2.5 mm² Knipex 97 52 63 DG

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • tham khảo danh mục sp

Thương hiệu: KNIPEX

Kìm Bấm Cos Four-Mandrel Tiết diện 0.08 – 2.5 mm² Knipex 97 52 63 DG

Đánh giá Kìm Bấm Cos Four-Mandrel Tiết diện 0.08 – 2.5 mm² Knipex 97 52 63 DG
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kìm Bấm Cos Four-Mandrel Tiết diện 0.08 – 2.5 mm² Knipex 97 52 63 DG

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào