Kềm Bấm Cos Pin Rỗng Twistor® T Ngàm Xoay Rotatable Die Head KNIPEX 97 53 19

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Kìm bấm cos Knipex Twistor® T
  • Dây đơn 0.14 – 10 mm²
  • Dây đôi 2x 6.0 mm²

Thương hiệu: KNIPEX

Kềm Bấm Cos Pin Rỗng Twistor® T Ngàm Xoay Rotatable Die Head KNIPEX 97 53 19

Thương hiệu

Đánh giá Kềm Bấm Cos Pin Rỗng Twistor® T Ngàm Xoay Rotatable Die Head KNIPEX 97 53 19
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kềm Bấm Cos Pin Rỗng Twistor® T Ngàm Xoay Rotatable Die Head KNIPEX 97 53 19

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Kìm bấm cos Knipex Twistor® T
  • Dây đơn 0.14 – 10 mm²
  • Dây đôi 2x 6.0 mm²

Thương hiệu: KNIPEX

Kềm Bấm Cos Pin Rỗng Twistor® T Ngàm Xoay Rotatable Die Head KNIPEX 97 53 19

Đánh giá Kềm Bấm Cos Pin Rỗng Twistor® T Ngàm Xoay Rotatable Die Head KNIPEX 97 53 19
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kềm Bấm Cos Pin Rỗng Twistor® T Ngàm Xoay Rotatable Die Head KNIPEX 97 53 19

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào