Ethernet Unit Omron CS1D-ETN21D

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Dòng điện tiêu thụ: 380 mA max. tại 5 V DC
 • Loại: 100Base-TX
 •  Ứng dụng PLC: CS-series CS1D PLCs
 • Phân loại đơn vị: CS-series CPU Bus Unit
 • Vị trí gắn: CPU Rack or Expansion Rack
 • Số lượng các đơn vị có thể được gắn kết: 4 max.
 • Nhiệt độ hoạt động: 0-55°C, bảo quản: -20-75°C
 • Độ ẩm: 10%-90% (không ngưng tụ)

Thương hiệu: OMRON (Automation)

Ethernet Unit Omron CS1D-ETN21D

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá Ethernet Unit Omron CS1D-ETN21D
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ethernet Unit Omron CS1D-ETN21D

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dòng điện tiêu thụ: 380 mA max. tại 5 V DC
 • Loại: 100Base-TX
 •  Ứng dụng PLC: CS-series CS1D PLCs
 • Phân loại đơn vị: CS-series CPU Bus Unit
 • Vị trí gắn: CPU Rack or Expansion Rack
 • Số lượng các đơn vị có thể được gắn kết: 4 max.
 • Nhiệt độ hoạt động: 0-55°C, bảo quản: -20-75°C
 • Độ ẩm: 10%-90% (không ngưng tụ)

Thương hiệu: OMRON (Automation)

Ethernet Unit Omron CS1D-ETN21D

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá Ethernet Unit Omron CS1D-ETN21D
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ethernet Unit Omron CS1D-ETN21D

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào