Dưỡng trục chuẩn đo đường kính lỗ (4.997-5.010mm) Niigata Seiki SA-50

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Độ chia: 0.001mm
  • Dải đo: 4.997-5.010mm (gồm 14 thanh)

Thương hiệu: Niigata Seiki

Dưỡng trục chuẩn đo đường kính lỗ (4.997-5.010mm) Niigata Seiki SA-50

Thương hiệu

Đánh giá Dưỡng trục chuẩn đo đường kính lỗ (4.997-5.010mm) Niigata Seiki SA-50
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Dưỡng trục chuẩn đo đường kính lỗ (4.997-5.010mm) Niigata Seiki SA-50

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Dưỡng trục chuẩn đo đường kính lỗ (4.997-5.010mm) Niigata Seiki SA-50

Đánh giá Dưỡng trục chuẩn đo đường kính lỗ (4.997-5.010mm) Niigata Seiki SA-50
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Dưỡng trục chuẩn đo đường kính lỗ (4.997-5.010mm) Niigata Seiki SA-50

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào