Dụng cụ hút dung môi trong chai WITEG LABMAX premium 0.25-2.5ml (5 370 901)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • Chai GL32
  • Sai số hệ thống ISO: ±0.012ml
  • Độ chia: 0.05ml
  • Sai số ngẫu nhiên ISO: 0.002ml
  • Thể tích: 0.25 – 2.5ml

Thương hiệu: WITEG

Dụng cụ hút dung môi trong chai WITEG LABMAX premium 0.25-2.5ml 5 370 901

Thương hiệu

Đánh giá Dụng cụ hút dung môi trong chai WITEG LABMAX premium 0.25-2.5ml (5 370 901)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Dụng cụ hút dung môi trong chai WITEG LABMAX premium 0.25-2.5ml (5 370 901)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Chai GL32
  • Sai số hệ thống ISO: ±0.012ml
  • Độ chia: 0.05ml
  • Sai số ngẫu nhiên ISO: 0.002ml
  • Thể tích: 0.25 – 2.5ml

Thương hiệu: WITEG

Dụng cụ hút dung môi trong chai WITEG LABMAX premium 0.25-2.5ml 5 370 901

Đánh giá Dụng cụ hút dung môi trong chai WITEG LABMAX premium 0.25-2.5ml (5 370 901)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Dụng cụ hút dung môi trong chai WITEG LABMAX premium 0.25-2.5ml (5 370 901)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào