Đồng hồ vạn năng FLUKE 15B+

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • AC volts: (4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V)/1.0 % + 3
 • DC volts: (4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V)/0.5 % + 3
 • AC mV: 400.0 mV/400.0 mV
 • DC mV: 400.0 mV/1.0 % + 10
 • Kiểm tra đi-ốt: 2.000 V/10%
 • Ohms: 400.0 Ω/0.5 % + 3; (4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ, 4.000 MΩ)/0.5 % + 2; 40.00 MΩ/1.5% + 3
 • Kiểm tra tụ điện: (40.00 nF, 400.0 nF)/2 % + 5; (4.000 μF, 40.00 μF, 400.0 μF, 1000 μF)/5 % + 5
 • Dòng AC (μA): (400.0 μA, 4000 μA)/1.5 % + 3
 • Dòng AC (mA): (40.00 mA, 400.0 mA)/1.5 % + 3
 • Dòng AC (A): (4.000 A, 10.00 A)/1.5 % + 3
 • Dòng DC ( μA): (400.0 μA, 4000 μA)/1.5 % + 3
 • Dòng DC (mA): (40.00 mA, 400.0 mA)/1.5 % + 3
 • Dòng DC (A): (4.000 A, 10.00 A)/1.5 % + 3
 • Bảo vệ quá tải
  • AC volts: 1000 V
  • AC mV: 400 m
  • DC volts: 1000 V
  • DC mV: 400 m
 • Cấp bảo vệ IP: IP 40
 • Màn hình hiển thị LCD
 • Pin: 2 AA, thời lượng pin nhỏ nhất 500 giờ

Bộ sản phẩm

 • Đồng hồ vạn năng FLUKE 15B+
 • Dây đo TL75
 • PIN AA x 2
 • Hướng dẫn sử dụng

Thương hiệu: FLUKE

Đồng hồ vạn năng FLUKE 15B+

Thương hiệu

1 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng FLUKE 15B+
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng FLUKE 15B+
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Phoenix

  Good quality.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • AC volts: (4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V)/1.0 % + 3
 • DC volts: (4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V)/0.5 % + 3
 • AC mV: 400.0 mV/400.0 mV
 • DC mV: 400.0 mV/1.0 % + 10
 • Kiểm tra đi-ốt: 2.000 V/10%
 • Ohms: 400.0 Ω/0.5 % + 3; (4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ, 4.000 MΩ)/0.5 % + 2; 40.00 MΩ/1.5% + 3
 • Kiểm tra tụ điện: (40.00 nF, 400.0 nF)/2 % + 5; (4.000 μF, 40.00 μF, 400.0 μF, 1000 μF)/5 % + 5
 • Dòng AC (μA): (400.0 μA, 4000 μA)/1.5 % + 3
 • Dòng AC (mA): (40.00 mA, 400.0 mA)/1.5 % + 3
 • Dòng AC (A): (4.000 A, 10.00 A)/1.5 % + 3
 • Dòng DC ( μA): (400.0 μA, 4000 μA)/1.5 % + 3
 • Dòng DC (mA): (40.00 mA, 400.0 mA)/1.5 % + 3
 • Dòng DC (A): (4.000 A, 10.00 A)/1.5 % + 3
 • Bảo vệ quá tải
  • AC volts: 1000 V
  • AC mV: 400 m
  • DC volts: 1000 V
  • DC mV: 400 m
 • Cấp bảo vệ IP: IP 40
 • Màn hình hiển thị LCD
 • Pin: 2 AA, thời lượng pin nhỏ nhất 500 giờ

Bộ sản phẩm

 • Đồng hồ vạn năng FLUKE 15B+
 • Dây đo TL75
 • PIN AA x 2
 • Hướng dẫn sử dụng

Thương hiệu: FLUKE

Đồng hồ vạn năng FLUKE 15B+

1 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng FLUKE 15B+
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng FLUKE 15B+
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Phoenix

  Good quality.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào