Đồng hồ vạn năng FLUKE 117 (117/EM ESP, true RMS)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • DC mmV:  600.0 mV / 0.5%
 • DC volts: 6.000 V, 60.00 V / 0.5%
 • Auto volts: 600.0 V / 2.0 %
 • AC mV (TrueRMS): 600.0 mV / 1.0 %
 • AC V (True RMS): 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V / 1.0 %
 • Kiểm tra liên tục: có
 • Ohms: 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ , 600.0 kΩ ,6.000 MΩ / 0.9 %, 40.00 MΩ / 5 %
 • Kiểm tra diode: có
 • C: 1000 nF, 10.00 μF, 100.0 μF, 9999 μF / 1.9%
 • LoZ C: 1 nF to 500 μF /10% + 2 typical
 • ACA (True RMS): 6.000 A, 10.00 A / 1.5%
 • DCA: 6.000 A, 10.00 A / 1.0%
 • Hz: 99.99 Hz,  999.99 Hz, 9.999 Hz, 50.00 Hz /  0.1%

Bộ sản phẩm

 • Vỏ, dây đo, HDSD

Thương hiệu: FLUKE

Đồng hồ vạn năng FLUKE 117 (117/EM ESP, true RMS)

Catalogue Fluke 114 115 116 117

Thương hiệu

2 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng FLUKE 117 (117/EM ESP, true RMS)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 2 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng FLUKE 117 (117/EM ESP, true RMS)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Ryan

  The product is firmly packed.

 2. David

  Good quality.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • DC mmV:  600.0 mV / 0.5%
 • DC volts: 6.000 V, 60.00 V / 0.5%
 • Auto volts: 600.0 V / 2.0 %
 • AC mV (TrueRMS): 600.0 mV / 1.0 %
 • AC V (True RMS): 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V / 1.0 %
 • Kiểm tra liên tục: có
 • Ohms: 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ , 600.0 kΩ ,6.000 MΩ / 0.9 %, 40.00 MΩ / 5 %
 • Kiểm tra diode: có
 • C: 1000 nF, 10.00 μF, 100.0 μF, 9999 μF / 1.9%
 • LoZ C: 1 nF to 500 μF /10% + 2 typical
 • ACA (True RMS): 6.000 A, 10.00 A / 1.5%
 • DCA: 6.000 A, 10.00 A / 1.0%
 • Hz: 99.99 Hz,  999.99 Hz, 9.999 Hz, 50.00 Hz /  0.1%

Bộ sản phẩm

 • Vỏ, dây đo, HDSD

Thương hiệu: FLUKE

Đồng hồ vạn năng FLUKE 117 (117/EM ESP, true RMS)

2 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng FLUKE 117 (117/EM ESP, true RMS)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 2 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng FLUKE 117 (117/EM ESP, true RMS)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Ryan

  The product is firmly packed.

 2. David

  Good quality.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào