Đồng hồ vạn năng 600V- 4000 số đếm Wadfow WDM2501

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Hiển thị: số đếm đúng RMS 4000 , đo nhiệt độ
 • Điện áp một chiềù: 400mV/4V/40V/400V/600V
 • Điện áp xoay chiềù: 400mV/4V/40V/400V/600V
 • Dòng điện một chiều:
 • 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
 • Dòng điện xoay chiều:
 • 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
 • Điện trở: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
 • Điện dung:4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF
 • /4mF. Tần số:
 • 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/ 40kHz/400kHz/4mHz
 • Phát hiện điện áp không tiếp xúc, kiểm tra điốt, thử nghiệm
  trực tiếp. Phạm vi tự động, lưu số liệu ngày. Chỉ báo pin yếu.
 • Tự động tắt nguồn, đèn nền, đo lường pin.

Thương hiệu: WADFOW

Đồng hồ vạn năng 600V- 4000 số đếm Wadfow WDM2501

Thương hiệu

WADFOW

Đánh giá Đồng hồ vạn năng 600V- 4000 số đếm Wadfow WDM2501
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng 600V- 4000 số đếm Wadfow WDM2501

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Hiển thị: số đếm đúng RMS 4000 , đo nhiệt độ
 • Điện áp một chiềù: 400mV/4V/40V/400V/600V
 • Điện áp xoay chiềù: 400mV/4V/40V/400V/600V
 • Dòng điện một chiều:
 • 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
 • Dòng điện xoay chiều:
 • 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
 • Điện trở: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
 • Điện dung:4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF
 • /4mF. Tần số:
 • 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/ 40kHz/400kHz/4mHz
 • Phát hiện điện áp không tiếp xúc, kiểm tra điốt, thử nghiệm
  trực tiếp. Phạm vi tự động, lưu số liệu ngày. Chỉ báo pin yếu.
 • Tự động tắt nguồn, đèn nền, đo lường pin.

Thương hiệu: WADFOW

Đồng hồ vạn năng 600V- 4000 số đếm Wadfow WDM2501

Thương hiệu

WADFOW

Đánh giá Đồng hồ vạn năng 600V- 4000 số đếm Wadfow WDM2501
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng 600V- 4000 số đếm Wadfow WDM2501

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào