Đội kê 3 tấn Wadfow WHJ3503

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Đội kê 3 tấn (2 cái/cặp)
  • Chiều cao tối thiểu: 286 mm
  • Đóng gói bằng hộp màu

Thương hiệu: WADFOW

Đội kê 3 tấn Wadfow WHJ3503

Thương hiệu

WADFOW

Đánh giá Đội kê 3 tấn Wadfow WHJ3503
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đội kê 3 tấn Wadfow WHJ3503

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Đội kê 3 tấn (2 cái/cặp)
  • Chiều cao tối thiểu: 286 mm
  • Đóng gói bằng hộp màu

Thương hiệu: WADFOW

Đội kê 3 tấn Wadfow WHJ3503

Thương hiệu

WADFOW

Đánh giá Đội kê 3 tấn Wadfow WHJ3503
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đội kê 3 tấn Wadfow WHJ3503

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào