Đầu dò cảm biến nhiệt PTC TENSE PR-311 (PTC +150 °C)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • Đầu đo cảm biến nhiệt, PTC +150 °C

Thương hiệu: TENSE

Đầu dò cảm biến nhiệt PTC TENSE PR-311 (PTC +150 °C)

Thương hiệu

Đánh giá Đầu dò cảm biến nhiệt PTC TENSE PR-311 (PTC +150 °C)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đầu dò cảm biến nhiệt PTC TENSE PR-311 (PTC +150 °C)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Đầu đo cảm biến nhiệt, PTC +150 °C

Thương hiệu: TENSE

Đầu dò cảm biến nhiệt PTC TENSE PR-311 (PTC +150 °C)

Đánh giá Đầu dò cảm biến nhiệt PTC TENSE PR-311 (PTC +150 °C)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đầu dò cảm biến nhiệt PTC TENSE PR-311 (PTC +150 °C)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào