Đầu đo áp suất KIMO MPR 500 M (-500~+500 mbar, dùng cho KIMO MP210)

Yêu cầu tư vấn
  • Khoảng đo: -500~+500 mbar
  • Đầu đo áp suất chênh lệch dùng cho máy KIMO MP210

Thương hiệu: KIMO

Đầu đo áp suất KIMO MPR 500 M (-500~+500 mbar, dùng cho KIMO MP210)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Đầu đo áp suất KIMO MPR 500 M (-500~+500 mbar, dùng cho KIMO MP210)”

Thông số kỹ thuật
  • Khoảng đo: -500~+500 mbar
  • Đầu đo áp suất chênh lệch dùng cho máy KIMO MP210

Thương hiệu: KIMO

Mô tả

Đầu đo áp suất KIMO MPR 500 M (-500~+500 mbar, dùng cho KIMO MP210)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Đầu đo áp suất KIMO MPR 500 M (-500~+500 mbar, dùng cho KIMO MP210)”