CPU Units Omron CS1D-CPU67H

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • Các đơn vị CPU cho hệ thống CPU Duplex
  • Các bit I / O: 5.120; program capacity: 250 Ksteps; Bộ nhớ dữ liệu: 448 Kwords (DM: 32 Kwords, EM: 32 Kwords x 13 banks)

Thương hiệu: OMRON (Automation)

CPU Units Omron CS1D-CPU67H

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá CPU Units Omron CS1D-CPU67H
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá CPU Units Omron CS1D-CPU67H

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Các đơn vị CPU cho hệ thống CPU Duplex
  • Các bit I / O: 5.120; program capacity: 250 Ksteps; Bộ nhớ dữ liệu: 448 Kwords (DM: 32 Kwords, EM: 32 Kwords x 13 banks)

Thương hiệu: OMRON (Automation)

CPU Units Omron CS1D-CPU67H

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá CPU Units Omron CS1D-CPU67H
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá CPU Units Omron CS1D-CPU67H

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào