CPU Board Omron CPM2B-S001M-DRT-V1

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • Điểm I/O: 74 điểm I/O (32 đầu nối đầu vào, 6 cổng vào I / O; 32 đầu nối đầu ra, 4 cổng vào I / O)
  • Pin: Không bắt buộc

Thương hiệu: OMRON (Automation)

CPU Board Omron CPM2B-S001M-DRT-V1

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá CPU Board Omron CPM2B-S001M-DRT-V1
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá CPU Board Omron CPM2B-S001M-DRT-V1

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Điểm I/O: 74 điểm I/O (32 đầu nối đầu vào, 6 cổng vào I / O; 32 đầu nối đầu ra, 4 cổng vào I / O)
  • Pin: Không bắt buộc

Thương hiệu: OMRON (Automation)

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá CPU Board Omron CPM2B-S001M-DRT-V1
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá CPU Board Omron CPM2B-S001M-DRT-V1

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào