CPU Backplanes Omron CS1D-BC082S

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • CPU Backplane cho hệ thống CPU đơn
  • 8 khe cắm

Thương hiệu: OMRON (Automation)

CPU Backplanes Omron CS1D-BC082S

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá CPU Backplanes Omron CS1D-BC082S
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá CPU Backplanes Omron CS1D-BC082S

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • CPU Backplane cho hệ thống CPU đơn
  • 8 khe cắm

Thương hiệu: OMRON (Automation)

CPU Backplanes Omron CS1D-BC082S

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá CPU Backplanes Omron CS1D-BC082S
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá CPU Backplanes Omron CS1D-BC082S

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào